A gyermekvédelem a családokban kezdődik

A gyermekvédelem a családokban kezdődik

A törvényi védelem fontos, szükséges, de a gyermekek megóvását a szülők tanításával, valamint a családok és az iskola szorosabb együttműködésének elősegítésével kellene kiegészíteni. Prof. Dr. Bagdy Emőke szerint enélkül nehezen változtatható meg az a fájdalmas tény, hogy Magyarországon a 2016 óta készülő Gyermekjogi jelentések tanúsága szerint évről évre nő a veszélyeztetett és bántalmazott gyermekek száma.

Az elismert pszichológus a PAX Televíziónak kifejtette: bár pontos statisztikai adatok nincsenek, a rendelkezésre álló ismeretek alapján hazánkban a gyermekbántalmazások, köztük a szexuális abúzus döntő többsége családon belül történik. Ezek egy részét pedig a gyermekvállalásra készülő fiatalok felkészítésével, a közösségek megerősítésével és a normalitás melletti határozott kiállással meg lehetne előzni.

Interjúsorozat a bántalmazott gyermekekért

A PAX TV (www.paxtv.hu), amely az ország egyetlen, ökumenikus szemléletű, keresztény televíziójaként feladatának érzi foglalkozni az egész társadalmat érintő, közéleti témákkal és konfliktusos kérdésekkel is, mint a gyermekbántalmazás kérdése. Álláspontja szerint a gyermekvédelemnek a kultúra alapvető részévé kell válnia, ami akkor működhet, ha a családoknak és az egyházban dolgozóknak is kellő tudásalapot biztosítanak. Ezt az edukatív missziót szolgálja egyebek mellett a csatorna Torzított valóság című műsora. A sorozat  készítőinek céljuk a problémaanalízis, másrészt a figyelem felhívása a felelős szülői magatartás fontosságára, a gyerekeket szexuálisan, család- és életvédelmi kontextusban leginkább veszélyeztető helyzetekre.

A téma feldolgozásához a szakmai segítséget mások mellett Prof. Dr. Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus nyújtja.

„Egy nyolc fős közösséggel, teljesen öntevékeny módon már két évvel ezelőtt keresztény szellemiségű európai gyermekvédelmi programot állítottunk össze. Ennek a projektnek a kiinduló tézise az, hogy minden szülőnek és nevelőnek tudnia kell, mitől szükséges megóvni a gyermekeket a normál, egészséges fejlődéshez. Már egy durva szó is mély nyomot hagy bennük.” – kezdi a gondolatait a professzor asszony.

A gyermekvédelem a családokban kezdődik

Szeretetből is bánthatjuk a gyermekünket

A szülői gyengédség is átalakulhat abúzussá, hiszen főleg édesanyaként mindenki megtapasztalhatja azt az összefonódó, meghitt, intim állapotot, melyet a gyermeke iránt érez.

„A szülő igenis meg tudja a gyereket rémíteni például a nemi szerv puszilgatásával, vagy a túlzott simogatással. Ő semmi rosszat nem csinál, csupán a szeretetét fejezi ki. Ezt a hibát leginkább a lányukba szerelmes apukák követik el.” – figyelmeztet Bagdy Emőke, majd kiemeli: „nagy szükség lenne szülői nevelésre, melyet akár a gyülekezetek is kezdeményezhetnének.”

Embertől emberig, lélektől lélekig

Az elmúlt években már indultak átfogó gyermek- és ifjúságvédelmi programok a Magyar Katolikus Egyház közösségeiben és intézményeiben, amelyek magukban foglalják a gyermekbántalmazás megelőzését célzó intézkedéseket, a szükséges jelzőrendszerek felállítását, a kríziskezelést - és feldolgozást, valamint a szemléletformálást is.  Sajnos azonban még mindig sokat kell változtatni azon,  ahogy a bántalmazott gyerekekhez fordulunk.

Megdöbbentő adatot is közölt a téma szaktekintélye: „A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések 97%-át ismerős személy követi el. A sértettnek segítséget kérni nincs bátorsága, nem meri elmondani a vele történteket. Az ősbizalom, amely embertől emberig, lélektől lélekig terjed, teljesen eltörik.”

A napvilágra került gyermekbántalmazások pedig rávilágítottak arra, hogy kultúraváltásra van szükség, amelyben a hívő közösségeknek rendkívüli felelőssége van.

A bizalom pont olyan értékes, mint amilyen ritka

A bizalom, a szeretet, a biztonság, a gondoskodó jelenlét alapszükséglet, melyre minden gyermek igényt tart. Ennek biztosítása egyéni, társadalmi és családi feladatunk. Ha ezek rendben volnának, nem történne ennyi tragédia sem. Ettől eltérő viselkedésmód, amely nem tudja a gyermeket megfelelően biztonságban tartani, veszélyeket hordoz magában.

„Minden olyan cselekedetet nagyon nehezen lehet eltüntetni, amely két embert egymással szembe fordít.  A szeretetmegvonással járó büntetés az egyik legsúlyosabb formája a bántalmazásnak. Ez nagy traumát idéz elő, hiszen a gyermek elhiszi, hogy nem szeretik. Szeparációs szorongás alakul ki benne, ez pedig egyenlő a halálfélelemmel.” – mondja a professzor asszony.

Társadalmi hatások és a gyermeki lélek torzulása

Nem mindegy, hogy milyen közösségből és családból jövünk. A gyermeknek az első számú példaképe a szülő, ezért nagy jelentőségű, hogy az általános- és alapértékeket megtanulja a fejlődése során. A szülőkkel töltött értékes idő az egyik legfontosabb, hiszen a gyermek átveszi a viselkedési mintákat, a személyisége fejlődik és kialakul a kognitív, szociális képessége is.

Az iskolát és az iskolai nevelést is alaposan meg kell tervezni és ki kell választani. Ez befolyásolja a teljesítményt, az alkalmazkodóképességet, az önbizalmat és a motivációt, hiszen a korszellem, melyben élünk egyre kártékonyabb a személyiségfejlődés szempontjából. Előtérbe kerül az önző, individualista, egoista szemlélet, amelyet a gyermek természetesnek vesz. Ezáltal kialakulhat benne a hedonista attitűd.

„Számít, hogy mi lesz az, amit átadunk a gyermeknek. Tudatosan kell döntenünk arról is, hogy milyen közösségekbe visszük őt. A legnagyobb segítséget akkor tudjuk adni neki, ha látjuk, hogy milyen társaságba jár. Hiszen ott alakul a világnézete, az életküldetéséhez való viszonyulása. A cselekvő etika pedig az, amit csak utánzással, mintakövetéssel lehet elsajátítani. Ez befolyásolja leginkább az énképe kialakulását.” - teszi hozzá Prof. Dr. Bagdy Emőke.


Kapcsolódó írások