Iskolaérettség: ne a feladatlap legyen az első!

Iskolaérettség: ne a feladatlap legyen az első!

Nagycsoportos óvodás gyermeked számára keresel iskola-előkészítő feladatokat, amivel otthon is tudtok gyakorolni? Alsós gyermekednek nehezen megy a matek, az írás vagy az olvasás? A feladatlapokkal való gyakorlás előtt érdemes az alapoktól építkezni: szórakoztató játékokkal fejleszteni azokat a képességeket, amelyekre szükség van az iskolában a számolás, írás és olvasás elsajátításához.

Ezért ne a feladatlappal kezdjük!

Az óvoda után az iskola nagy váltás, az új környezet, a kötött napirend, a szabályok és a tanulnivalók miatt is nagy próbatétel a gyerekek számára. Szülőként azt szeretnénk, hogy gyermekünk könnyen vegye az akadályokat, az iskolakezdés gördülékenyen menjen. Ebben nyújtanak segítséget az iskola-előkészítő foglalkozások, ahol a nagycsoportos gyerekekkel gyakorolhatjuk azokat a képességeket, készségeket, amelyek birtokában magabiztosan kezdhetik meg a következő évet.

Iskolaérettség: ne a feladatlap legyen az első!

Ilyen foglalkozásokat otthon, szülőként mi is tarthatunk a gyermekkel. Játékos formában, jó hangulatban, a megfelelő iskola-előkészítő játékok segítségével fejleszthetjük azokat a készségeket, amelyek megléte biztos alapot ad ahhoz, amire építve a gyermek sikeresen boldogul majd a számok és a betűk világában – magyarázza Licsár Szilvia pedagógus, a Játékliget szakértője. Akkor is érdemes ezeket a készségeket fejleszteni, ha a gyermek alsó tagozatos és úgy látjuk, hogy nehezen halad a matematikai és magyar ismeretek elsajátításával. Az alapok, vagyis az olvasáshoz, íráshoz és számoláshoz szükséges képességek erősítésével ezeken a területeken is fejlődést tudunk elérni.

Ilyen készségekre van szükség az iskolában

Téri reláció és testtudat

A téri relációs szavak értése és használata a betűtanuláshoz elengedhetetlen. A füzetben való eligazodáshoz is szükséges a téri-, síkbeli tájékozódás. Ameddig tehát a gyermek nem biztos a jobb és bal, alatt, felett, mellett stb. kifejezések értelmében, addig a gyakorló feladatlapokon található feladatokat sem tudja megoldani. A tájékozódáshoz testtudatra is szükség van: a saját testrészek ismerete, beazonosítása saját magunkon és síkban egyaránt fontos.

Sorrendiség és tagolási képesség

A sorrendiség és a haladási irány észlelése is fontos az írás elsajátításához. Tükörolvasás és helyiértékek cseréje esetén gyanakodhatunk, hogy elmaradás van ezen a területen. A tagolási képesség a leírt szavak betűkre bontását jelenti, majd a szótagokra való bontás képességét, ami a helyesírás tanulás során lesz különösen fontos.

Finommotorika és emlékezet

A helyes ceruzafogáshoz, ezáltal az írás tanulásához is nélkülözhetetlen a kézügyesség, a kéz izmainak edzése. Ha a kezek már elég ügyesek, az írás tanulásához jó memóriára is szükség van, hiszen a tábláról lemásolt betűket később önállóan, emlékezetből is papírra kell vetnie a gyerekeknek.

Iskolaérettség: ne a feladatlap legyen az első!

Matematikai és szociális képességek

Kellő alapozással, a számfogalom kialakulását támogató fejlesztésekkel el tudjuk kerülni, legalábbis csökkenthetjük annak esélyét, hogy ez a fontos tantárgy mumussá váljon a gyermek számára. A szociális készségek a társas kapcsolatok gördülékenyebb kiépülését szolgálják. Jobb együttműködés, a siker és a kudarc feldolgozása, a másokhoz való alkalmazkodás képessége szintén tanulható, gyakorlással elsajátítható.

Alsós tantárgyak: sikerélmény, javuló osztályzatok!

Az iskolában a gyerekek már nem válogathatnak a feladatok között, így gyakran itt derül ki az órai munka, vagy a házifeladat végzése során, hogy a felsorolt képességek valamelyikénél elmaradás mutatkozik. Gyakorlással a hiányzó olvasáshoz, íráshoz és számoláshoz szükséges képességek fejleszthetők, az eredmény pedig a matematika és magyar tantárgyak osztályzataiban is megmutatkozik majd.

Forrás: www.jatekliget.hu

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek