Digitális oktatás 1-12 évfolyamosok számára

Digitális oktatás 1-12 évfolyamosok számára

Belegondoltál, hogy érezhetik magukat most a tanítók és a tanárok? Átállni a digitális oktatásra hatalmas kihívás! Biztos, hogy rengetegen közülük most tanácstalanok, míg mások összefogtak és azonnal cselekedni kezdtek. A bejelentés után néhány órával már facebook csoportok alakultak az otthontanítás témakörében. Mások kamerát, laptopot, eszközöket ajánlottak fel azoknak az iskoláknak, ahol egyelőre nincs lehetőség az órák digitális közvetítésére. Elképesztő ez az összefogás a bajban!

Mi pedig csatlakozunk és támogatjuk, segítjük a pedagógusokat. Veletek vagyunk! Az Okos Doboz és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) elérhetővé teszi a NAT-hoz illeszkedő digitális tartalmait. A 200 tanár által készített, 1-12 évfolyamosok számára készült digitális taneszköz, 13 000 feladattal, kisfilmekkel, tanári modullal és módszertannal ingyenesen áll a tanítók, tanárok és a diákok rendelkezésére a nap 24 órájában a www.okosdoboz.hu oldalon. Így azok is tarthatnak órát, akiknek még nincs elektronikusan összeállított tananyaga.

A MATEHETSZ, (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége), az Okos Doboz Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány, és az üzemeltető Wizper Kft újabb 3000 a kerettantervhez kapcsoló, tehetséggondozó grafikus digitális feladatot és a pedagógusok munkáját támogató Tanári Módszertani kézikönyvet tesz ingyenesen elérhetővé 2020. Március 16-tól a www.okosdoboz.hu portálon.

A MATEHETSZ által fejlesztett tehetséggondozó feladatok matematika, környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, kémia és fizika tantárgyból lesznek elérhetőek a www.okosdoboz.hu portálon. A feladatok illeszkednek a közkedvelt Okos Dobozon megismert, játékos, grafikus feladatokhoz, szellemiségük megegyezik a már ismert tartalmakéval. Az új feladatokkal együtt összesen 13.000 a közoktatás részére készült 1-12 évfolyamos feladat válik ingyenesen elérhetővé a diákok és a pedagógusok számára. Az Okos Dobozt jelenleg 7800 regisztrált pedagógus és több mint 100 000 diák használja rendszeresen.

A feladatok elérhetővé tételével párhuzamosan a pedagógusok a tanári regisztráció után a Tanári Modul használatával távoktatási keretek között is kioszthatnak feladatokat a diákok számára, melyek eredményeit valós időben követhetik a portálon. A Tanári munkát támogatandó a Wizper Kft, és az ELTE TOK együttműködése keretében készült Módszertani kézikönyv is ingyenesen elérhetővé válik a portálon.

Oldalon regisztráció után a diákok és a pedagógusok online tudják nyomon követni a feladatokon elért eredményeket és a gyerekek előrehaladását. Rendszerünket folyamatosan karbantartjuk és online támogatást nyújtunk az oldalt használó pedagógusok és diákok számára.

A MATEHETSZ, az Okos Doboz Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány és a Wizper Kft. a most publikált tartalmakkal és módszertani anyaggal szeretné támogatni a magyar közoktatás szeplőit. A diákok ez által otthon egyénileg gyakorolhatják a már megszerzett ismereteket, illetve találnak gyakorló feladatokat az egyénileg elsajátítandó tananyaghoz is. Az oldal tanár modulja olyan eszközt ad a pedagógusok kezébe melyen keresztül távolról is nyomon tudják kísérni a diákok aktivitását és előrehaladását.

Okos Doboz

Az Okos Dobozt jelenleg az általános iskolások kb. 25 százaléka, 200 ezer gyerek használja tudatosan és visszatérő̋ módon (nem számolva az alkalmi, véletlenszerű̋ látogatókat). Egy látogatás átlagosan 12 perc, így a gyerekek az elmúlt tanévben összesen
kb. 15 millió percet töltöttek az oldalon, amely alatt több mint 7,5 millió feladatot oldottak meg, 700 ezer alkalommal játszottak kognitív játékokkal, 300 ezer egészség videót néztek meg. A látogatások több mint fele iskola időben történik. Közel 8000 tanár regisztrált az elmúlt időszakban az oldalon és 1 900  település 2 600 iskolájából regisztráltak diákok. Jelenleg a napi felhasználások száma megközelíti a 10 ezret.

Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz. Az oldalon több mint 10.000 grafikus feladat, 30 gondolkodási képességeket megmozgató játék és 160 egészségnevelési animáció található.  Az Okosdoboz.hu célja, hogy olyan INGYENES tanulási lehetőséget nyújtson a gyerekek számára. Az oldalon keresztül játékos módon gyakorlással sajátíthatják el a szükséges ismereteket. Tudásukról a tudáspróba segítségével győződhetnek meg. A játék-alapú digitális feladatgyűjtemény a Nemzeti Alap Tanterv fejlesztési céljainak megfelelően kapcsolható be az oktatási tevékenységbe. A feladatgyűjtemény tanórai, egyéni fejlesztési, felzárkóztatási, illetve otthoni, egyéni tanuláshoz is alkalmazható.

Az oldalhoz tartozik továbbá egy Tanári modul, melyen keresztül a pedagógusok egyénre , illetve csoportra szabott feladatokat, Dolgozatlapokat oszthatnak ki és követhetik nyomon diákjaik előrehaladását.  A Bajnokság lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók játékosan mérjék össze tudásukat, kognitív képességeiket.  Az oldalról elérhető még egy interaktív Digitális Egészségkönyv is, mely a 8. osztályos biológia tananyagra alapozva dolgozza fel az egészségnevelés témakörét. A könyvhöz kapcsolódó Digitális Tanár - adaptív online oktató rendszer - a képességek és a tudásszint folyamatos felmérését figyelembe véve személyre szabott oktatást valósít meg.

Az Okos Doboz tartalmak elkészítésében 150 gyakorló pedagógus és szakmai lektor vett részt. A szakmai célkitűzések megfogalmazásában, a teljesítés ellenőrzésében az Oktatás Fejlesztési Intézet is részt vett. Fejlesztő játékainkat a SOTE és az ELTE munkatársaival közösen készítettük, illetve az egészségnevelési tartalmak elkészítésében orvosok, dietetikusok vettek részt.

Módszertan

Az Okos Doboz ismeretekbe ágyazott játékos eszközökkel, interaktív módszerekkel, élményszerű tanulási lehetőséggel kívánja az oktatás céljait szolgálni. A digitális feladatgyűjtemény egységes mérési- és értékelési rendszerre épül, amelynek középpontjában a pozitív megerősítés és a motiválás áll. A feladatgyűjteményen túl egyedülálló pszichológiai teszteken alapuló, gondolkodási képességeket fejlesztő játékok szolgálják a gyermekek képességeinek felmérését és fejlesztését. Az okosodoboz.hu kiemelten kezeli az egészségnevelési ismereteket, ehhez készült az egyedülálló feladatgyűjtemény és oktató animáció csomag.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek