Tiltakozás hiányában szervdonor lehet

Tiltakozás hiányában szervdonor lehet

Hollandiában eddig külön fel kellett iratkozni a szervdonorok listájára, és helyi sajtóhírek szerint ezt mindössze a lakosság 40 százaléka tette meg. Az erről nem rendelkező emberek esetében pedig tízből közel hét esetben nem járultak hozzá a rokonok az elhunyt szerveinek átültetéséhez.A jövőben minden állampolgár automatikusan szervdonor lesz Hollandiában egy elfogadott törvénymódosítás értelmében, hacsak kifejezetten nem tiltakozik ez ellen.

A hágai parlament felsőháza szűk többséggel hagyta jóvá kedden a kérdéses jogszabályt, amelyet az alsóházban tavaly egyetlen szavazatkülönbséggel fogadtak el. A törvénymódosítást kezdeményező Pia Dijkstra liberális képviselő elmondta, az új rendszer keretében az állampolgároknak ki fognak küldeni egy levelet, amelyre válaszolva közölhetik ellenvetésüket, ennek hiányában azonban mindenki automatikusan bekerül a szervadományozók adatbázisába. Ez utólag bármikor módosítható lesz.

A módosítás 2020 júliusában lép életbe egy nagyszabású tájékoztatási kampányt követően.

Tiltakozás hiányában szervdonor lehet

Hogyan lehet valaki szervdonor Magyarországon?

Magyarországon két lehetőség van a szervadományozásra, vagyis kétféle donor van:

Elhunyt (agyhalott) donor: agyhalál megállapítása után akkor történhet szervkivétel, ha az elhunyt életében nem tett ez ellen tiltakozó nyilatkozatot. Tiltakozó nyilatkozatot cselekvőképes személy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tehet. Amennyiben az elhunyt kiskorú volt és tiltakozó nyilatkozat nem lelhető fel, a szerveltávolítás csak akkor kezdhető meg, ha ahhoz törvényes képviselője írásban hozzájárult. Az elhunyt hozzátartozójával való kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell a hozzátartozót arról, hogy az elhunytnál nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, illetve ilyet az OTNY nem tartalmazott, továbbá arról, hogy az elhunytból mely szervet, illetve szövetet távolítottak el.


Élő donor: akkor történhet élődonorból szervadományozás, ha a donor a recipiens
a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére, 
c) testvére, 
d) testvérének egyeneságbeli rokona.3

Kivételesen a fenti feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt.

Két olyan donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés (az etikai bizottság határozatának meghozatalát, illetve a szükséges vizsgálatokat követően kiderült orvosi indok miatt) nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, az etikai bizottsághoz együttesen benyújtott - közokiratba foglalt - közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető.

(forrás: MTI, http://www.ovsz.hu/oco/donor-szeretnek-lenni)

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek