Megcsal a férjem

Megcsal a férjem

Levélírónknak Dr. Piczkó Katalin pszichiáter válaszol a megcsalás lehetséges okairól, valamint tanácsokat ad, hogyan lehetne a megromlott kapcsolatot rendezni.

Tisztelt Szerkesztőség!

16 évi boldog és hűséges együttlét után kiderült, hogy a férjem megcsalt. A gondom nem csak a megcsalás ténye, hanem az is, hogy becsapott, folyamatosan hazudott. Fél éve azt mondta, hogy befejezte a külső kapcsolatát, nem akar elválni. Ám két hónap múlva a telefonszámlákból kiderült, hogy minden maradt a régiben.

Megcsal a férjem

Kérdőre vontam, s rövid tagadás után bevallotta, hogy képtelen volt szakítani. Mit tegyek? Önbizalmamat, önértékelésemet porrá zúzta. Hihetek-e még? Állandó féltékenység gyötör, a férjem szerint ez már abnormális. Két gyönyörű gimnazista gyerekünk van. Az ő apaképük, ideáljuk is szertefoszlott. Lassan meggyűlölik az apjukat.

Kedves Levélírónk!

Azt gondolom, az előzmények miatt teljesen természetes, hogy féltékeny. Az azonban már más kérdés, meddig elfogadható és természetes, hogy engedve ennek az érzésnek, megpróbálja a másik felet kontrollálni. Ha folyamatosan ellenőrzi a férjét, valójában csak azt érheti el, hogy az amúgy is megingott kapcsolatot még tovább rontja.

Leveléből az érződik - s általában a hasonló helyzetben levő sorstársaival is ez történik -, hogy ezek a gyötrő érzések teljesen beszűkítik a gondolkodását. Folyton ezzel a problémával foglalkozik, mintha a világ erre az egyetlen dologra összpontosulna.

  • Ha ez így van, és esetleg depresszív tünetek is jelentkeznek (álmatlanság, fogyás, hízás, hosszan tartó deprimáltság, szorongás, egyéb testi tünetek), feltétlenül keressen fel egy szakembert!

  • Mit is tehetne? Valójában azt kell elfogadni, hogy a kontroll, a számonkérés, a másik lehetőségeinek beszűkítése, viselkedésének erkölcsi szempontból való megítélése csak ront a helyzeten, a kapcsolatukon. Ezzel tovább erősíti az amúgy is negatív légkört, gyengíti a kapcsolatot, s csak még erősebbé válhat a másik fél elvágyódása. Erővel, erőszakossággal, manipulációval (érzelmi zsarolással, bűntudatkeltéssel) csak tovább mélyítheti a házasságukban keletkezett válságot. Az egyetlen, amit tehet, ha valóban fontos a partnere, hogy kellemessé teszi a légkört, amikor együtt vannak.

Egy XVIII. századi francia gondolkodó szerint egy férfi nem akkor csalja meg a feleségét, ha már nem szereti, hanem ha újra olyannak szeretné látni, "megélni" saját magát, mint amilyen annak idején volt.

A szerelemben - többek között - az is csodálatos, hogy egy olyan tükröt tart elénk a másik, amelybe nagyon jó belenézni. Ettől a képtől fantasztikusan megerősödünk, megnő az önbizalmunk, az önértékelésünk.

Ha valaki új partnert keres, többek között "új tükörre" is vágyik. Az egyetlen lehetőség a kapcsolat megőrzésére, ha ön is megpróbál egy olyan tükröt tartani a férje elé, amelyben jó "megmerítkezni". Természetesen ez sem garancia a visszatérésre, de még mindig ez adja a legnagyobb esélyt.

  • Ha a gyerekek elítélően nyilatkoznak az apjukról, nyilván önnel, az ön érzéseivel azonosulva élik meg a helyzetet. Fontos, hogy az ő értékítéletük se egyértelműen elutasító és negatív legyen.

  • Próbáljon máshol energiát, örömforrást keresni. Nyisson a külvilág felé, mozogjon, sportoljon, barátkozzon másokkal, olvasson, stb.

  • Gondolkozzon rajta - egyedül, szakemberrel, vagy férjével közösen -, hogy valóban olyan felhőtlen, boldog volt-e az elmúlt 16 év mindkettőjük számára?

  • Miből adódtak a konfliktusok?

  • Hogy élte meg férje az elmúlt éveket?

  • Mennyire voltak őszinték és partnerei egymásnak az élet különböző területein?

  • Talán különös, de sokszor egy külső kapcsolat után, egy mély válságot átélve erősödhet meg, lehet érzelmileg gazdagabb a kapcsolat.

Egymáshoz is közelebb kerülhetnek, mint egy súlyos, veszélyes betegség után...

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek