Jogi kérdések és válaszok a petesejt adományozásról

Jogi kérdések és válaszok a petesejt adományozásról

Dr. Novotta Edina a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet jogászaként számos olyan pácienssel kerül kapcsolatba munkája során, akik petesejt donáció ügyében kérik ki a jogi szakvéleményét. Interjúnkból megtudhatják, hogy melyek a petesejt adományozás feltételei, és ki juthat petesejthez ma Magyarországon.

Napjainkban közel 150 ezer pár küzd fogamzási problémákkal, ezért a petesejt adományozás területe egy nagyon aktuális téma. Milyen problémákkal találkozik ezzel kapcsolatosan munkája során?

A meddőségi klinikán jogászként petesejt adományozással és fogadással kapcsolatban is meg szoktak keresni a páciensek. Számos kérdéssel érkeznek hozzám azok a nők, akik donációra vállalkoznának, tehát felajánlják a petesejtjüket, ugyanakkor recipiensek is gyakran fordulnak hozzám jogi ügyekben, akik petesejtre várnak. Érkezett többet között olyan páciens is, aki azt szerette volna megtudni, hogy ilyen esetben milyen jellegű nyilatkozatot kell tenni, míg másokat az érdekelt, hogy felajánlhatják-e petesejtjüket fogamzási problémával küzdő rokonuknak, vagy ismerősüknek.

Ez utóbbira kitérve fontos kérdés, hogy ki adományozhat ma Magyarországon petesejtet?

Jogi kérdések és válaszok a petesejt adományozásrólPetesejtet gyakorlatilag bárki adományozhat, aki 35 évesnél fiatalabb, egészséges, cselekvőképes, és legalább egy saját gyermeke született már, emellett genetikai rendellenesség nem mutatható ki nála. Ez utóbbit természetesen vizsgálatok is ellenőrzik. Szintén a fontos kritériumok közé tartozik, hogy a petefészkei a korának megfelelően jól működjenek, emellett negatív laborleletekkel is igazolnia kell a donornak, hogy egészségügyi szempontból alkalmas a petesejtjei felajánlására.

Ha valaki minden szempontból megfelel a kritériumoknak, akkor kiknek ajánlhatja fel a petesejtjeit?

Ebben a szerencsés esetben a donációra vállalkozó nő eldöntheti, hogy a petefészek stimulációt követően kutatási, vagy reprodukciós célra szeretné felajánlani a petesejtjeit. Ez utóbbinál arra is lehetősége nyílik, hogy egyetlen konkrét személynek adományozzon, azonban a jogszabályok pontosan lefektetik, hogy ki lehet az a személy, aki ilyen módon megkaphatja a petesejtet. Ilyenkor ugyanis fontos kritérium, hogy meghatározott rokonsági fokon álljon fent a donor és a recipiens között. A rokoni szálnak minden esetben fenn kell állnia, ilyenkor egy jogász tudja ellenőrizni, hogy az adott családi kapcsolat fok megfelel-e a hivatalos jogszabálynak. Természetesen a kutatáshoz előzőleg felhasznált ivarsejtek később reprodukciós eljáráshoz nem alkalmazhatóak.

Milyen rokonsági fokok esetében nyílik lehetőség a petesejt adományozásra konkrét személy számára?

A polgári törvénykönyv szerint a közeli hozzátartozó, oldalági rokon, illetve testvér házastársa is adományozhat, emellett a házastárs közeli hozzátartozójának is lehetősége nyílik erre az egyenes ági rokon és testvér kivételével. Ugyanakkor a férj testvérének házastársa, illetve élettársa is adományozhat petesejtet a fogamzási problémával küzdő rokona számára. Ugyanakkor a beültetést megelőzően a szolgáltatónak arról is meg kell győződnie, hogy nincs-e biológiai összeférhetetlenség a donor petesejt és a recipiens között, hiszen fontos a jövendőbeli édesanya egészségének védelme is.

Előfordulhatnak a gyakorlat során speciális esetek is. Például mik a lehetőségei azoknak a leszbikus pároknak, akik akár bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek?

Egymás részére nem adományozhatnak a petesejtet, ezt ugyanis ma még a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé. Ebben az esetben kizárólag olyan megoldás létezik, hogy általános célra felajánlott petesejtekből kapjanak beültetésre alkalmasat.

Milyen papírokat kell beszereznie a donoroknak, illetve a recipienseknek a petesejt donáció során?

A páciens akár donor, akár recipiens, minden esetben megadja a személyazonosító adatait az egészségügyi intézet számára, amelyet természetesen személyazonosításra alkalmas iratokkal tud igazolni. Az ügyvéd vagy közjegyző előtt tett nyilatkozat pedig szintén minden esetben szükséges, amelyben a donor, illetve a recipiens leírják, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen eljárás fog megtörténni, ezt az eljárást ők kérelmezik, illetve ezzel azt is igazolják, hogy tájékoztatva lettek a feltételekről és következményekről, amelyek mind dokumentálásra kerülnek. Gyakorlatilag a donor esetében ez azt tartalmazza, hogy a petesejtjét leszívásához hozzájárul, a tárolást engedélyezi, illetve azt is eldönti, hogy kutatáshoz, általános, vagy konkrét személynek adományozza-e a petesejtet.

Van-e valamilyen speciális kötelezettsége azoknak, akik egy rokonunknak szeretnék adományozni a petesejtjüket?

Ilyen esetekben a fogadó fél és az adományozó is nyilatkozatot tesz, valamint egy együttes megjelenés során ügyvéd vagy közjegyző előtt egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy a felajánlás kifejezetten a recipiens számára történik, ellenérték nélküli, kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentes. Az adományozó ezekben az esetekben arról is nyilatkozhat, ha a fel nem használt petesejtjeit felhasználhatják-e személyazonosításra alkalmatlan módon egy anonim recipiens számára. Az előzetes orvosi vizsgálatokat pedig minden esetben maga szolgáltató, vagyis az intézmény végzi el.

Felmerül a kérdés, hogy ilyen feltételek mellett van-e elég petesejt donor a gyermekre vágyó párok számára?

Jogi kérdések és válaszok a petesejt adományozásrólA jogi ügyek elintézése ugyan bonyolultan hangzik, de egyszeri találkozás alkalmával el tudunk intézni minden lépést, amennyiben a felek elhozzák a személyazonosításhoz szükséges iratokat és hajlandóak elfogadni a feltételeket. Nagyon kevés az anonim donor, gyakoribb, hogy a jogszabályban meghatározott rokon számára ajánlják fel a petesejtjüket. Ehhez hozzá tartozik, hogy magáért az adományozásért ellenérték nem kérhető, és nem is adható hazánkban. Természetesen, ha az adományozónak volt költsége, vagy bevételkiesése a donáció miatt, akkor azt meg kell téríteni, de csak abban az esetben, ha ezt a társadalombiztosítás ezt nem fedezi. Ez abban az esetben is igaz, ha a petesejt adományozás az adományozó hibáján kívül nem vezet eredményre.

Tegyük fel, hogy anonim donáció során megszületik egy gyermek, aki később szeretné megismerni a vér szerinti szüleit, vagy esetleg valamilyen betegség kialakulása miatt szükség lenne a donor személyazonosságának felderítésére. Van erre bármilyen lehetőség?

Ha a petesejt adományozó hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosak legyenek a személyes adatai, akkor nem tiltja a törvény, hogy a gyermek a későbbiek során őt akár felkeresse. De alapesetben a felvett dokumentumok egy leírását tartalmaznak róla, ahol például olyan személyazonosításra alkalmatlan adatok találhatóak, mint a külső személyiségjegyek, illetve az egészségügyi adatok. Ha nem járul hozzá, hogy ezt a recipiens oldal is megismerje, akkor semmilyen körülmények között nem adhatóak ki az adatai a gyermek, vagy a petesejtet fogadó család számára.

Van lehetőség arra, hogy egy fogamzási problémával küzdő páciens méhébe több donortól is beültessenek egyszerre petesejteket?

Egy eljárás során egy személynél kizárólag egy forrásból származó petesejt használható fel. Ugyanakkor a törvény azt is kimondja, hogy négynél több gyermek nem születhet különböző recipiensek esetében egyetlen donortól. Erre azért van szükség, mert sokszor anonim adományozásról van szó, így nagyobb szám esetében előfordulhatna, hogy a gyermekek később úgy ismerik meg egymást, hogy nem ismerik egymás között a rokoni szálakat. Ez a korlátozás azonban alkalmas arra, hogy ezt az esélyt teljesen minimalizálja.

Előfordulhat, hogy valaki saját felhasználásra szeretne petesejtet lefagyasztani, mert valamilyen komoly betegség alakult ki nála, például kemoterápiás kezelés előtt áll. Ilyen van-e lehetősége a saját petesejt lefagyasztására?

Kemoterápiás kezelés előtt ez a lehetőség abszolút adott, a problémát pont az jelenti, hogy az orvosok nem tájékoztatják a pácienseket arról, hogy egy sugárkezelés során a fertilitás, azaz a termékenység sérül. Lehetséges tehát letétbe helyezni a petesejteket, ezt azonban csak szakorvosi javaslat alapján lehet megtenni. Ez nemcsak az olyan egészségügyi kezelésekre vonatkozik, mint a kemoterápia, hanem például olyan esetekben is lehetséges, ha egy nőnek nem rendszeres a peteérése, és valószínű, hogy korai petefészek kimerülés szindróma áll fent.

Mi a helyzet az egészséges emberek esetében?

Hazánkban jelenleg még nincs lehetőség arra, hogy valaki fiatal korban lefagyasztassa a még nagy eséllyel egészséges petesejtjeit a biztonság kedvéért, úgynevezett szociális indikáció alapján, például ha bármilyen okból az optimálisnál később szeretne gyermeket vállalni, vagy bármilyen egészségügyi probléma adódik az élete során, később felhasználja azokat.

Forrás:

Dr. Novotta Edina, a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet jogásza