A nők értik a legjobban

A nők értik a legjobban

Hazánkban, kilencedikként a világon, elkészült a nemzetközileg validált Egészségértés – Health Literacy Survey EU kutatás. A magyar eredmények tükrében elmondható, hogy egyértelműen a nők – elsősorban a kisgyermekes anyák – egészségtudatossági szintje a legmagasabb.

 

 

Az elmúlt időszakban az egészségértés, az „egészségügyi írni és olvasni tudás” és a hozzá kapcsolódó készségek nemzetközi szinten is az érdeklődés előterébe kerültek. A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete támogatásával 1008 fős reprezentatív mintán vizsgálta, hogy a magyar lakosság képességei mennyire felelnek meg az egészséggel kapcsolatos komplex igényeknek a modern társadalomban.

A kutatás az élet három, egészséggel kapcsolatos területén (egészségügy, prevenció, egészségfejlesztés) mért négy információfeldolgozási szintet (elérés, megértés, értékelés, alkalmazás), illetve az ezekhez kapcsolódó készségeket, képességeket vizsgálta. Magyarországon az összes index esetében rendkívül alacsony arányban értek el a megkérdezettek kiváló szintet, míg a nem megfelelő pontszámot elérők aránya az egyik legmagasabb a nemzetközi összehasonlításban! A társadalom – ahogy Európa többi országéban is – a jól láthatóan kettészakad egy elfogadhatóan, vagy akár kiválóan eligazodó, aktívan tájékozódó rétegre és az egészségértés szempontjából komoly kihívásokkal küszködő lemaradókra.

A nők értik a legjobban

Az adatok elsődleges elemzéséből kiderült, hogy a nők egészségtudatossági szintje magasabb a férfiakénál – hasonlóan a vizsgálatba bevont legtöbb országhoz. A kutatás külön csoportként kezelte a kisgyermekes anyákat, akiknek 15 évnél fiatalabb gyermekük van. Az elemzésben két másik csoport eredményeivel vetette össze ennek a csoportnak az eredményeit: olyan nőkkel, akiknek nincs 15 évesnél fiatalabb gyermekük, valamint a férfiakkal. A kisgyermekes anyák átlagos Összesített Egészségértési Indexe szignifikánsan magasabb, mint a többi nő és a férfiak értéke.

A kisgyermekes anyák saját bevallásuk szerint könnyebben találják meg, ítélik meg és értik meg a védőoltásokkal, szűrővizsgálatokkal kapcsolatos információkat, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a kisgyermekes anyák 9%-17%-ának nehézséget jelent megérteni mindezt. A médiából szerzett információk megbízhatóságának megítélése is könnyebb a kisgyermekes édesanyáknak, ahogy az élelmiszerek csomagolásán található információk értékelése is.

Az eredmények azt mutatják, hogy azok az édesanyák, akiknek 15 évnél fiatalabb gyermekük van egészségértési szintje magasabb az átlagosnál, eléri a nyugat-európai lakosok átlagos értékét. Ennek egyik oka valószínűleg az, hogy a rájuk háruló terhek miatt jóval nagyobb a napi gyakorlatuk az egészséggel kapcsolatos információk megszerzésében, megítélésében és megértésében, valamint az információk alapján a saját és családjuk érdekében döntések meghozatalában, cselekvésben.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek