Vers, gyöngyvirághangon

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

 

 

Csilingel ez a vers, olyan üde valóban, mint hősei, a nyolcesztendős lányok. Aki olvassa, arra gondol, talán egy valamikori „nyolcesztendős” idézi fel ezt a pirkadati kort, vagy éppen ellenkezőleg, egy élemedett nagypapa emlékszik a kislány-kacagásra. De egyik sem. Egy tizenkilenc éves fiú írta ezeket a sorokat. József Attila.

 

 

 
Nyolcesztendős lányok

Hosszú sorban jönnek, mennek,

Apró ördögök, de szentek,

Homlokuk friss, meleg kenyér,

Szén a szemük, szénparázs.

 

Hosszú sorban jönnek, mennek,

Mint a virág, úgy szeretnek,

Úgy szeretik a fiúkat,

akárcsak a gyöngyvirág.

 

Hosszú sorban jönnek, mennek,

Ha sírnak is, csak nevetnek.

Messze vannak, messze vannak,

Mint a vidám csillagok!

A korai versei között az egyik kedvencem. Mert a felidézett kép olyan őszinte, mint élete végén a legszemélyesebb vallomásai. És szeretem éppen e feszültség miatt: mi köze a hosszú sorban csivitelő kislányokhoz egy 19 évesnek? Hogy lehet, hogy így beléjük lát, ilyen örök érvényű, plasztikus pillanatképet készít róluk? Mindegy, hogy egy ferencvárosi gangon szaladoztak kuncogva majd’ száz éve, vagy negyven évvel később, egy zuglói iskolaudvaron, ahogy mi tettük a hatvanas években. Mert mi, valamikori nyolcesztendős lányok, bizony, egy villanásnyi ideig éppen ilyenek voltunk. Aki nem élte meg, megkérdezheti: miért éppen nyolcesztendősen? Miért nem hét, hat vagy kilenc évesen? Mi történik akkortájt, ami sem előtte, sem később nem történhet meg?

"Hosszú sorban jönnek, mennek, Apró ördögök, de szentek"

“Hosszú sorban jönnek, mennek, Apró ördögök, de szentek”

Folytatás

Anyuka várj… nélkülem sohase járj!

Molnár Gabriella - Vers, reggelirePál Pál,
Péteri Péteri
Palika, Péteri Pál
anyjára gondosan
vigyázott, noha csak
harmadik évében jár…

Ha újraolvasom ezt a verset, mindig eltölt a szépsége és fájdalma annak az odaadó ragaszkodásnak, ami minden hároméves Péter, Palika, Feri, Gyuri, Balázs Gergő és Simon és Róbert Gida sajátja: anya az enyém!

Már akkor éreztem ezt (gimnazistaként olvastam először a verset, majd gyerekszínjátszó klubomban 10-12 évesekkel mondattam – bizonyára gyereknapon),  amikor a saját „Péteri Palikámat” még meg sem szültem. És aztán tapasztaltam is.

Pedig korántsem volt még három éves, inkább három, vagy négy hónapos, amikor már nagyon kuszának és loboncosnak éreztem a hajam, és először mentem el „a városba, messzibe, sárosba”. Nem kellett messzire mennem. A házunk a város kellős közepén, a fodrász meg a szomszéd kapualj melletti üzlet – egy óra múlva már otthon is voltam, mellette.

Az első, rám vetett pillantását soha nem fogom elfelejteni. A csodálkozás és szemrehányó értetlenség tekintetét, mely azt mondta: hogy is voltál képes így megváltozni, és ezzel megrengetni engem kettőnk az örökké változhatatlan biztonságának hitében? Hát semmi sem örök, semmi sem biztos? Hát minden hazugság?

Tudom, tudom: ezek a kérdések és kételyek bennem születtek, Ő csak csodálkozott: anya torzonborz haja rövid lett és csillogóan rendezett – aztán rám ismert, a szag és a szeretet a régi volt, szimbiózisunk folytatódott.
De a kétely ott volt már. Hogy mégsem örökre szól.
És ez az igazság.

Az én Róbert Gidám, aggodalmas arccal

Mostanra az én „Péteri Palikám” az, aki a messzibe, sárosba megy, és sokáig, sokáig ott marad nélkülem. És nekem kell kibírni, sőt, ebben az új életben még kellemesen el is kell helyezkednem, jól kell éreznem magam. Mikor Palika mamája elment – bár valószínűleg csak vásárolni két-három órára, vagy a barátnőkhöz egy teára, mégis:

 Másnap a király

falragaszt iratott:

Ellopták vagy pedig elveszett!

Péteri Palika

mamája eltűnt,

pénzt kap, ki nyomára elvezet.

Utolszór látták sétálni tétován

senkitől semmit se kérdve,

lement a városba, messzibe sárosba

– száz forint jutalom érte!

Mi, akik már így, hozzánk tapadó, rajtunk csüggő kisfiunk nélkül járunk az élet útjain, nem kapunk ilyen királyi publicitást. De erre az állapotomra is emlékszem még: „… látták sétálni tétován”…

Folytatás