Nagy László kilenc kérése

Molnár Gabriella - Vers, reggelireIma ez, de hétköznapi ima. Azért is vettem elő február idusán: hogy imádkozzam, vagyis inkább szégyellősen kérjek, s ebben Nagy László legyen a közvetítőm. Aki a legszebben és legegyszerűbben képes óhajtani a tavaszba forduló év áldásait.

Ő persze nem használ ilyen nagy szavakat, amilyenre én máris ragadtattam magam, mint „áldás”.

Amiket ő kér, egyszerű szavak és egyszerű javak:

szerencse
szerelem
forró kemence
gabona
parola
láng
válasz
fény
élet

És ahogy sorolja őket, a verslüktetés is olyan könnyed, fölszabadító érzést szül bennünk. Rövid szavak, rövid sorok, erős, magyaros hangsúlyok… Könnyű mondani, könnyű megjegyezni. Egy dal. Éneklik is sokan, s feloldódnak, még könnyedebbé válnak a szavak a dallamban. Pedig ahogy az eredeti szövegek engedjük hatni magunkra, mégis az derül ki, hogy súlyos dolgokról is szó van itt, nem kótyavetyéli el a költő olcsón az istenhez való szólás lehetőségét.

Kér persze egyszerű életkellékeket: meleget, ételt, párt a szaporodáshoz. De minden apró részletben, amit óhajt, ott az egész. Szerényen beérni látszik a kevéssel, de karakánul mindent akar. Kicsi ember az Istennel szemben. Még azt sem ismeri el, hogy kér. Valójában azt mondja: ez nekem jár.

Nagy László

Adjon az Isten

Adjon az Isten

szerencsét,

szerelmet, forró

kemencét,

üres vékámba

gabonát,

árva kezembe

parolát,

lámpámba lángot,

ne kelljen

korán az ágyra hevernem,

kérdésre választ

ő küldjön,

hogy hitem széjjel

ne dűljön,

adjon az Isten

fényeket,

temetők helyett

életet –

nekem a kérés

nagy szégyen,

adjon úgyis, ha

nem kérem.

© Nagy László jogutóda, 2002

S hogy mi jár ennek a Lászlónak, aki mindnyájunk helyett emel szót?
Bizony több mint eleség és fűtött szoba. Nézzük csak a tíz szóba öntött kilenc kérést! Amik keretbe fogják: szerencse és élet. Talán ennyi elég is lenne önmagában, a többi csak cizellálás.

Folytatás

Mit akar ez az egy ember?

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

Tizenévesen szerettem meg ezt a Vas István verset. Fontos lehetett nekem akkor, ezért tartogattam a szövegét külön fénymásolatra mentve egy régi Szép versek kötetben – hát persze: nincs ennél nagyobb kérdés egy tinédzsernek. Mit akarok én, az egy ember?

Éppen a világmegváltó koromat éltem, hát hogyne kaptam volna föl a fejem erre a nyitó mondatra? Magamra ismertem az egy emberben, aki fittyet hány a kényszereknek – legalábbis szerettem volna hozzá hasonlítani.

Az is közelebb vitt a vershez, hogy ott dobolt még a véremben a gyerekjáték ritmusa, melyre épült:
Mit akar ez az egy ember, egy ember? – tiritá-ratta titi-tá,
titi-tá.
Csak néhány éve volt akkor, hogy ezt játszottuk kisiskolás társaimmal. Vajon játsszák ma is a gyerekek? (Vajon játszanak egyáltalán ilyen csoportjátékokat – nem virtuálisan?)
Kettéoszlott, egymással szembenéző arcvonalba fogódzott össze a harminckét fős osztály, és a tizenöt-tizenöt gyerek elé mindkét oldalon kiállt egyvalaki. A Király és az Egy ember.
A sorok mozogtak a vers – és a dal, hiszen énekeltük! – ritmusára előre, és a „Ninive” részt fenyegető egy helyben dobogással nyomatékosították:

 Mit akar ez az egy ember,

Egy ember?

Ninive, Ninive,

Király, király biztos.

Na, erre a kihívó lábdobogásra megindult a másik csapat, élén a forradalmár Egy emberrel:

 Legszebb lányod akarom, akarom.

Ninive, Ninive,

Király, király biztos.

Vonultunk és dobogtunk, szembenéztünk, kihívtunk: „betöröm az ablakot” – és fenyegetőztünk a hatalom nevében: „katonaságot hívatok” … Aztán a játék szabályai szerint csak átkerült a kiválasztott „legszebb királylány” a lázadók csapatába és fordított szereposztással új csetepaté kezdődött: királypárti lett a lázadókból és fordítva.

Tíz-tizenegy évesen véresen komolyan vettük a játékot – onnan tudom, hogy máig érzem az erőt, amit a mögöttem menetelők adtak, és máig borzongat az élen egyedül állás rémítő magányossága és izgalmas kihívása. Kicsit féltünk, de azért mégis mindannyian „egy ember” akartunk lenni. Esetleg király.

Csak néhány év múlt el, amikor a következő iskolában a következő társak, akik nem haza, inkább a Belvárosba mentek a március 15-i iskolai ünnepség után, egyszer csak egy tüntetés kellős közepében találták magukat – mentek a tömeggel, mindnyájan „egy embernek” érezve magukat – nagyon fájlaltam, hogy akkor ebből kimaradtam. Részese lettem viszont annak, ahogy Csillag tata, magasra nőtt töritanárunk helyrerakta a lázadástól kótyagos ifjúságot. A keresztes háborúk tanítását felfüggesztve órákon át arra intett minket, hosszú végtagjait beszédje ritmusában álmosítóan lengetve, hogy nehogy már forradalmárnak képzeljük magunkat… és hogy a gimnázium nem kötelező, onnan repülni is lehet.

Hogy hogy állunk a forradalmakkal, azt Csillag tata tényleg tudhatta, lévén akkoriban már legalább hatvanéves. És talán valóban úgy hitte, nincs értelme semmiféle lázadásnak – ő megélt háborút is, -56-ot is, és a konszolidált Kádár-korszak időtállónak látszott – az „egy embereket” csak feltűnési viszketegségben szenvedő hóhányóknak tartotta.

Mi azonban a nagyon fiatalok vakhitével zsigereinkben éreztük, kinek van igaza, és se börtön, sem halál nem esett olyan súllyal a latba – fogalmunk sem volt, mi az – mint a mindent legyőző élet lázadása. Petőfi voltunk és Ady, Ugocsa non coronat, és Itt a nyilam, mibe lőjem? – beszélhetett nekünk egy akármilyen nagy öreg.

 

Vas István (forrás wikipedia)

Vas István

Mit akar ez az egy ember?

(Variáció gyermekjátékra)

Mit akar ez az egy ember,

Egy ember?

Ninive, Ninive,

Király, király biztos.

 

Mit akar ez az egy ember?

Mindig ez az egy ember!

Mit nem kér és mit nem mer!

Azt hiszi ez az egy ember,

Megbírhat egy ezreddel?

Nekimegy fejjel a falnak.

 

– Legszebb lányod akarom.

– Legszebb lányom nem adom.

– Úgyis van hozzá jogom.

Adod vagy nem adod, elhozom.

– Kinn maradsz az udvaron.

Csukva az ajtó, ablak.

 

– Betöröm az ablakot.

Benézek és hallgatok.

– Ki ez az egy ember? – Én vagyok.

– Mit akar ez az egy ember? – Tudhatod.

– Katonaságot hívatok.

Majd jön a szánom-bánom.

 

– Katonaságtól nem félek.

– Börtönbe visznek. – vinnének.

– Kegyelmet nem kapsz. – Nem kérek.

– Mire vagy büszke, mondd, kérlek?

– Egy halál és egy élet,

Egyebem sincs a világon.

 

– Király, biztos, Ninive,

Megtanít majd móresre.

– Az egy embernek egykutya

Király meg a biztosa,

Babilon és Ninive,

Eltűnik a semmibe

S megmarad az, ami biztos.

 

Mindig ez az egy ember!

Mit akar ez az egy ember?

Bámul utána fegyverrel

Ninive, Ninive,

Király, király, biztos

Folytatás

Orbán Ottó: „…a csillagkonzervhez keresünk nyitót.”

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

Felvidítanak ezek az Orbán Ottó versek. Pedig a játékba is ugyanannyi felelősséget visz, mint a komolyságba. A világ teremtése és egyéb badarságok című kötetében találtam olyan verseket, melyekben elmerülve ugyanolyan boldogan lubickolhatok ahogy – elképzelem – megírásukkor a költő.

A magyar irodalom azon nemzedékéhez tartozik, akiket gyerekkorukban megnyomorított a háború – aztán meg a diktatúra alól nem tudtak szabadulni élethosszig. Orbán még megélte a változást – 2002-ben, hatvanhat évesen halt meg. Korán, hisz milyen sok szépet írhatott volna és éppen idejében, hogy ne kelljen a remény – a diktatúrából szabadulás – után még egyéb reménytelenségeket megtapasztalnia.

Ha felidézem csak négy sorát – egy limericket – máris világossá válik, miért is volt öröm olvasni ezt a könyvet, mely az angol nonszensz költészet (itt: „badarkák”) hagyományain nevelkedve teszi – egy kellemesen ironikus távolságból szemlélve – egészen élhető hellyé ezt a világot. És benne a költőket, akik a kortársai voltak, akiket értett és szeretett, s akiket az Így írtok ti szellemében kifigurázott. Orbán Ottó paródiáiból mi is jobban értjük őket, mert feltárulnak alkotói műhelytitkaik. Így esendőbbek, tehát szerethetőbbek is lesznek.

Orbán Ottó (Fotó Zentai Flóra)

Az angol irodalom rövid története
(Orbán Ottó verse)

Ha Londonból Shakespeare-t kimerik,
mi marad? A limerick!
De Londonból Shakespere-t imerni
ki merik k ?

 

Az Illyés-paródia Illyés-esszencia inkább.Indulat és realitás, a riporteri valóság vegyítve a költő képeivel, a rímek szaggatottsága, a magyar vidék és a franciás kultúra – mindez sűrítve egy versikében.

 

Illyés Gyula
Hatalmas, nagy mondat,
s a költők…

Nem az apollinaire-i hévtől –

a HÉV-től!

De mint aki ég felé tör!

(Ahogy az étör.)

Beh úgy, ahogyan ott,

s mint régen – akkor – ott-

hon, szinte már repülve,

de – mintegy – földön ülve,

 

a gyerekkorban, amikor

a költőnek még volt szava:

ça va!

Pont úgy beszéltem,

amíg a borjuneveldéhez értem.

Weöres Sándor, Orbán kortársa és a legnagyobbak egyike – s eközben mindenki “Sanyikája”, az örök, madárhangon csipegő kisfiú. Szeretet, s baráti irónia süt át a nevében írt versen. Játék, rím- és ritmusbravúr, s a mélyén a filozófia, a kultúra univerzális léptékben. Mindez szókimondó, bár stilizált erotikával vastagon fűszerezve – ahogy Weöres halhatatlan stílusjátéka, a Psyché diktálja.

 Weöres Sándor
Máté-passió (részletek)

1

Miatyánk kivagyok pampam

de azért ragyogok pampam

neked ez csak olyan pampam

de nekem komolyan pampam

 

Kilukadt a világ pampam

belukadt a világ pampam

ki-bejár Sanyikád pampam

de azért komolyan pampam

 

Minek is teneked pampam

hiszen ez tirirá pampam

tererem töröröm pumpum

idelő odalő bumbum

 

2

Harcon át marconát

harsonáz a költő

Átoson Jánoson

ráborul a bölcső

 

Ott terem Péteren

tizenkét apostol

impotens opponens

szódavízbe kóstol

 

4

 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS:

Would you like some whisky?

JÉZUS MÁRIA:

Ich weiss nicht.

SANYIKA:

Szálem alejkum.

 

Weöres Sándor
Mélypsyché

Bunkótskát a mädchen

megfogá a’ végen,

tyű, melly vala neki,

töve s közepi.

 

Sóhajt a leánka,

Bunkótska, te drága,

mit tsiklandsz te, egek,

még megrepedek!

 

Ruhe, mondá ő,

marrha nőköltő,

vajh az mikor repedt föl

képzelettől?

Folytatás