Orbán Ottó: „…a csillagkonzervhez keresünk nyitót.”

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

Felvidítanak ezek az Orbán Ottó versek. Pedig a játékba is ugyanannyi felelősséget visz, mint a komolyságba. A világ teremtése és egyéb badarságok című kötetében találtam olyan verseket, melyekben elmerülve ugyanolyan boldogan lubickolhatok ahogy – elképzelem – megírásukkor a költő.

A magyar irodalom azon nemzedékéhez tartozik, akiket gyerekkorukban megnyomorított a háború – aztán meg a diktatúra alól nem tudtak szabadulni élethosszig. Orbán még megélte a változást – 2002-ben, hatvanhat évesen halt meg. Korán, hisz milyen sok szépet írhatott volna és éppen idejében, hogy ne kelljen a remény – a diktatúrából szabadulás – után még egyéb reménytelenségeket megtapasztalnia.

Ha felidézem csak négy sorát – egy limericket – máris világossá válik, miért is volt öröm olvasni ezt a könyvet, mely az angol nonszensz költészet (itt: „badarkák”) hagyományain nevelkedve teszi – egy kellemesen ironikus távolságból szemlélve – egészen élhető hellyé ezt a világot. És benne a költőket, akik a kortársai voltak, akiket értett és szeretett, s akiket az Így írtok ti szellemében kifigurázott. Orbán Ottó paródiáiból mi is jobban értjük őket, mert feltárulnak alkotói műhelytitkaik. Így esendőbbek, tehát szerethetőbbek is lesznek.

Orbán Ottó (Fotó Zentai Flóra)

Az angol irodalom rövid története
(Orbán Ottó verse)

Ha Londonból Shakespeare-t kimerik,
mi marad? A limerick!
De Londonból Shakespere-t imerni
ki merik k ?

 

Az Illyés-paródia Illyés-esszencia inkább.Indulat és realitás, a riporteri valóság vegyítve a költő képeivel, a rímek szaggatottsága, a magyar vidék és a franciás kultúra – mindez sűrítve egy versikében.

 

Illyés Gyula
Hatalmas, nagy mondat,
s a költők…

Nem az apollinaire-i hévtől –

a HÉV-től!

De mint aki ég felé tör!

(Ahogy az étör.)

Beh úgy, ahogyan ott,

s mint régen – akkor – ott-

hon, szinte már repülve,

de – mintegy – földön ülve,

 

a gyerekkorban, amikor

a költőnek még volt szava:

ça va!

Pont úgy beszéltem,

amíg a borjuneveldéhez értem.

Weöres Sándor, Orbán kortársa és a legnagyobbak egyike – s eközben mindenki “Sanyikája”, az örök, madárhangon csipegő kisfiú. Szeretet, s baráti irónia süt át a nevében írt versen. Játék, rím- és ritmusbravúr, s a mélyén a filozófia, a kultúra univerzális léptékben. Mindez szókimondó, bár stilizált erotikával vastagon fűszerezve – ahogy Weöres halhatatlan stílusjátéka, a Psyché diktálja.

 Weöres Sándor
Máté-passió (részletek)

1

Miatyánk kivagyok pampam

de azért ragyogok pampam

neked ez csak olyan pampam

de nekem komolyan pampam

 

Kilukadt a világ pampam

belukadt a világ pampam

ki-bejár Sanyikád pampam

de azért komolyan pampam

 

Minek is teneked pampam

hiszen ez tirirá pampam

tererem töröröm pumpum

idelő odalő bumbum

 

2

Harcon át marconát

harsonáz a költő

Átoson Jánoson

ráborul a bölcső

 

Ott terem Péteren

tizenkét apostol

impotens opponens

szódavízbe kóstol

 

4

 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS:

Would you like some whisky?

JÉZUS MÁRIA:

Ich weiss nicht.

SANYIKA:

Szálem alejkum.

 

Weöres Sándor
Mélypsyché

Bunkótskát a mädchen

megfogá a’ végen,

tyű, melly vala neki,

töve s közepi.

 

Sóhajt a leánka,

Bunkótska, te drága,

mit tsiklandsz te, egek,

még megrepedek!

 

Ruhe, mondá ő,

marrha nőköltő,

vajh az mikor repedt föl

képzelettől?

Orbán Ottót én a hetvenes években gyerekverseiből ismertem meg: a Kati-patika és az Eszterlánc ihletői lányai voltak. A kor költészetének történelmi hátterében nincs hősiesség, nemigen van miért harcolni, a konszolidált szocializmus ideje ez. A hétköznapiságban sehol a nagy tett, a megváltás – aminek eszközéül szegődne a költő – hiszen úgy érzi, erre esküdött. Ez az eredője folytonos feszültségének, azt kérdezi, mit tegyünk, mi költők, „ha a csillagkonzervhez keresünk nyitót” (A módszer).

Eközben azonban – hogyhogy nem – a hétköznapok is kikövetelik a maguk kis örömeit, szépségeit és a költő persze ezek mellett sem mehet el szó (vers) nélkül. A költőt, akinek Petőfi korában lánglelke kellett, hogy legyen, ez a láng el is emésztette – éppúgy,mint Radnótit. A kettejük közti fél évszázadnyi békében, Ady lobbantja fel a kis rőzsedalok lángját. De a lánglelkeknek aztán befellegzett: a 20. század ötvenes éveiben magyar földön felnőtté váló költőnek  a szocializmus építése jut, mint történelmi kulissza, ballonkabát és nylonharisnya csomagból – hát hol is találna vulkánt és lángcsóvát és prófétai haragot, s ha találna is, mihez kezdene velük? Úgy nézne ki, mint amikor Mikszáth Új Zrínyiászában a szigeti hős őserejével megjelenik a kiegyezők langyos mocsarában. „Isten,a kitelepített gróf segédmunkát végez” – írja le Orbán Ottó, egy mondatba sűrítve az ember, isten és poézis nélküli világ abszurditását.
És mégis, ebben a korban is van költészet, amit felidézni érdemes.
Játék , stílusparódia volt a kortárs-idézés, szerelmetes játék lehetett neki a gyerekversekbe kirándulás (a korban sokan tettek így, Weöres, Zelk, Nemes Nagy is), a paródiák. De a műfordítások is fontosak, ő volt például Kurt Vonnegut több művének magyarítója.
És végig megmaradt számára  a Költői Feladat. Melyet azt hiszem megoldott. Megmarad nekünk a költészete, és hogy megmaradhasson valóban: olvassuk! Két versét, egy szabad- és egy prózaverset – mindkettő ars poetica-szerű – másoltam ide, 1980 körül írta őket. Róla szólnak, a költőkről, a költészetről. Vagyis rólunk.

 

Orbán Ottó
A költő
a költészet hatalmát dicséri

1.

Közönybe fulladnak robbanékony verseim

leírok egy verssort nem történik semmi

csak a halk kuncogás hallatszik

na ugye megmondtuk

amitől persze teljesen kiborulok

és ordítani kezdek

AZ NEM LEHET HOGY ANNYI SZÍV

mire ismételt kuncogás hallatszik

már miért ne lehetne

nahát ez aztán végképp sok nekem

nyomorult kor nyomorult közösség

szikrázik egy prófétai átkot

a házilag barkácsolt verspetárda

aztán kialszik

2.

nem történt semmi

és minden józan megfontolás ellenére

valami történt

úgy képzeljük a dolgot

mint a víz körtáncát

ég és föld között lebegünk

beleszivárgunk a talajba

sókat hozunk-viszünk

nem vagyunk sehol

hanem egyszercsak kitör a botrány

és gyógyíthatatlan izgágaságunk

népharag vagy tudományos fölfedezés képében

megrázza az idő félkész épületét

nicsak mondják az arra járók

már megint tavasz van

 

 A költő, aki lett belőlem

Igazi közép-európai. Igen-je mellett mindig ott a de. Szegénynek gazdag, gazdagnak szegény… azaz egyik sem… helyesebben mind a kettő – várj csak, amíg kibogozza, hogy ő a kiáltó ellentétek közt a beszédes egyezség, a kor belátásra hajló fia. De ne dőlj be neki, ha rádmosolyog, mert inge alatt ott ég, amit a gyújtogatók után nyomozó rendőrkutyák és ravasz műszerek közt csempész át a napok vámján, a tűz.”

 

Az idézett paródiák innen valók:A világ teremtése és egyéb badarságok (Magvető 1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.