Tehetséges-e a gyermekünk?

Tehetséges-e a gyermekünk?

Minden szülő vágya, hogy csemetéje tehetséges legyen. Ahogy látjuk gyermekünk fejlődését, óhatatlanul figyeljük, hogy valamely területen nyújt-e kiemelkedő teljesítményt? De vajon tudjuk-e, hogy mikor beszélhetünk tehetséges gyermekről? Milyen tényezőktől függ, hogy az legyen? Boldogok-e ezek a gyermekek?

Tudnunk kell, hogy gyermekünk testi és szellemi fejlődése nem halad párhuzamosan. Főleg igaz ez a kezdeti évekre. Jellemzően egyes életkorokban vagy a mozgás vagy az értelmi fejlődés lesz ugrásszerű. Ettől nem kell megijedni, nem fog gyermekünk a másik területen elmaradni, és nem biztos, hogy más területen kiemelkedő teljesítményt fog majd nyújtani. Ezek az eltérő fejlődések egy idő után kiegyenlítődnek.

Ha azonban hosszabb időn keresztül azt vesszük észre, hogy gyermekünk egy területen kiemelkedő, érdemes szakemberrel is megnézetni. Amikor a Kisfiam 2 éves volt, beszélni is alig tudott, a kádszélén sorakozó 5 kisautóból megfogott kettőt, majd azt mondta: "Mama, a többi hármat hozzad Te!". Akkor ezen megdöbbentem, mert számolás nélkül "befogadta", hogy hány autó van kint, mennyit fogott meg és mennyi maradt ott. 3,5 évesen egy pszichológussal megnézettem, aki azt mondta, hogy minden területen korának megfelelő a fejlettségi szintje (FQ-teszt) kivéve a matematikát, ami 5,5 éves szinten volt akkor. Azonban felhívta rá a figyelmem, hogy mivel nem egyformán fejlődnek a különböző területek, mire 5,5 éves lesz valószínű, hogy ez a terület is korának megfelelő szinten lesz már. Nem így történt. 6 évesen iskolaérettségi vizsgálatot (DIFER) készítettek vele, ahol ismét kiderült, hogy a matematika kiemelkedő terület. Amikor felvették a tesztet, 8 éves (első osztályos) feladatoknál megálltak nála, mert ezt már nem kellett volna tudnia. De tudta. Ezért mi emelt szintű matek-angol szakos iskolába adtuk, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, elkezdett sakkozni, matematikából azóta is jóval előrébb van társainál.

Néhány szó a tehetségről:

"A tehetség olyan viselkedésformákból áll, amelyek az emberi vonások három alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon felüli általános és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezettség és kreativitás. A tehetséges viselkedést felmutató emberek azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes területén hasznosítják. Azok az egyének, akik rendelkeznek ilyen interakcióval vagy képesek annak kialakítására a három terület között, az oktatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran hiányoznak a normál iskolai programból".

Tehetséges-e a gyermekünk?

Kezdetben a sikeres embereket, így a legmagasabb rangúakat, a legjobb tanulókat, a leggazdagabbakat sorolták ide. Később a különböző intelligencia - tesztekben a legmagasabb pontszámot elérőket vélték a legtehetségesebbeknek. Jelenleg sokkal bonyolultabbnak tartjuk a tehetség - talentum eredetét, semhogy egyetlen megközelítés alapján meghatározható lenne. Egyszerűen, a józan ész alapján végiggondolva a tehetség fogalmát, öt kritériumot érdemes kiemelni: (1) a tehetség potenciát, lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent (2) valamelyik emberi tevékenységi körben (3) olyan kiemelkedő teljesítményre, amely (4) társadalmilag hasznos és amely (5) megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára. Harsányi István klasszikus meghatározása szerint:"Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni."

A tehetség összetevők legfontosabb jellemzői:

  • átlag feletti képességek
  • kreativitás
  • motiváció

Tehát ahhoz, hogy a tehetség ne vesszen el, találkoznia kell az átlagon felüli képességnek, a megfelelő motivációval és kreativitással. Ebben felelőssége van a legszűkebb szocializációs térnek, a családnak, tágabban a társaknak, és az iskolának. Ez jelenti a segítő, pozitív szülői attitűdöt, a pedagógus szakmai hozzáértését, és a társak pozitív, segítő, elfogadó voltát egyaránt.

A CZEIZEL - FÉLE TEHETSÉGMODELL

A Czeizel - féle tehetségmodell lényegesen komplexebb látásmódjával képletesen ad eligazítást a mai időknek megfelelő hatékonyságú tehetséggondozás struktúrájára nézve. A belső körök a személyiségen belüli, egymásra ható, fő területeket jelölik. A köröket körülölelő négyszög pedig azt a szociális mezőt jelöli, mely a tehetség kibontakozását elsődlegesen határozza meg. A szociális mező részeinek külön-külön is feladatai vannak. Így kiemelten, az iskola és a család tehetséggondozó műhelyként is funkcionál, persze csak abban az esetben, ha felkészült pedagógusok és szülők alkotják ezeket a műhelyeket. Azonban anélkül, hogy a tehetséggondozás szereplőinek specifikus feladatait meghatároznánk, láthatjuk, hogy mindegyik szereplő a társadalom része. Tehát ahhoz, hogy mind a kiemelt nevelési színterek, mind pedig az egész társadalmi környezet a tehetséggondozás és tehetségfejlesztéshez megfelelő környezetet tudjon biztosítani, az egész társadalom szemléletét és "tehetség viszonyát" erősítenünk, alakítanunk kell! Abban, hogy a társadalom a tehetséggondozás számára elengedhetetlenül szükséges környezetet biztosítsa, mindenkinek, aki a társadalom alakításában szerepet vállal, lehetősége, és így felelőssége van.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek