Poroszos vagy liberális

Poroszos vagy liberális

Sokan úgy tartják, hogy a XXI. században a poroszos oktatási rendszernek nincs helye és létjogosultsága. Véleményük szerint sokkal hatékonyabb, kíméletesebb egy liberális rendszer? Vajon valóban így van ez? Érvek és ellenérvek a két ellentétes oktatási rendszer ellen és mellett.

Poroszos oktatási rendszer

Az emberek fejében, ha arról van szó, hogy poroszos oktatási rendszer, egy szigorú szemüveges tanítónő jelenik meg, az osztályban hátratett kézzel kell ülni, nem szabad beszélni, és sok lexikális tudásra kell szert tenni. Nyilván azért, mert a magyar oktatási rendszer még ma is inkább poroszosnak mondható, de egy időben ehhez a fent említett külsőségek is társultak.

Maga a poroszos oktatás azonban nem ezt jelenti. Van egy minimum szint, amit mindenkinek teljesítenie kell a tanult tantárgyakból. Általános iskolában és megkockáztatom, hogy a legtöbb középiskolában ez nem kérdés, általában ugyanazokat a tantárgyakat tanítják, és a minimumot minden tantárgyból teljesíteni kell. A felsőoktatásban is vannak olyan tantárgyak, melyek minden képzésben megjelennek.

Poroszos vagy liberális

Ez a képzési rendszer nem megengedő. Ez a "nem megengedő" szemlélet abban is megnyilvánul, hogy az adott tudományterületen belül a hallgatónak ezt a minimum szintet mindenhol teljesítenie kell, nem csak ott, ami a hallgatót érdekli.

Liberális oktatási rendszer

Neve tökéletesen tükrözi szemléletét. Azt az elvet vallja, hogy mindenki azt tanulja csak amiben jó, ami érdekli. A legtöbb alternatív iskola erre épít, a világ fejlettebb országaiban ez a jellemző. De valóban jó ez?

Érvek, ellenérvek

Egy liberális oktatási rendszer az oktatás bármely szintjén igen kecsegtető lehet. Legyenek a gyermekek, hallgatók szabadak, ne tanuljanak feleslegesen olyanokat, amivel később amúgy sem akarnak foglalkozni. Ehelyett mélyüljenek el abban, amit igazán szeretnek, leljék benne örömüket. Ne erőltessék azt, ami nem megy, inkább az energiáikat fektessék abba, amiben igazán jók. Szép gondolat.

Azonban az élet nem erről szól, véleményem szerint nem szabad erre nevelni a gyermekeket. Ahhoz, hogy valaki felnőtt korában teljes értékű életet tudjon élni, tudnia kell elfogadni, hogy nem minden történik úgy, ahogy ő szeretné, nem csak azzal kell foglalkozni, amivel szeretne. Igen jó lenne, ha nem kellene nekem sem vasalnom, porszívóznom, teregetnem, és csak a gyermekemmel, férjemmel, családommal, hobbijaimmal foglalkozhatnék. De az élet az nem erről szól. Ezeket is el kell végezni, ha tetszik, ha nem.

Poroszos vagy liberális

Valaki hiába lesz kiváló szakember egy területen, ha a főnöke elvárja tőle, hogy ne csak az adott területen dolgozzon, hanem mást is el tudjon végezni. Egy orvos például megtehetné, hogy csak a szemet és annak gyógyítását tanulja meg, ha nem látja rendszerben az egész emberi testet és működését?

Elmondhatjuk, hogy a liberális rendszer szakbarbárokat nevel, akiknek általában - tisztelet a kivételnek - igen hiányos az általános műveltsége.

Ezzel szemben a poroszos képzésben a hallgatóknak rálátása van az egész tudományterületre. nem engedi meg, hogy azzal ne foglalkozzon, ami nem érdekli, hiszen az is része a rendszernek és csak akkor lehet jó, ha a rendszert egészében, felülről is látja, de részleteiben is minden területen.

A poroszos rendszert alkalmazó területeken kevesebb, de jobb, nagyobb tudású diplomás kerül ki az oktatásból. Ez azzal is magyarázható, hogy aki nem tudja a kívánt minimum szintet megütni, az kiesik a rendszerből. Ezzel szemben liberális rendszer ontja a diplomásokat, aminek következménye, hogy egyes területeken több diplomás van, mint kellene, más területen pedig hiány keletkezik.

Mai magyar helyzet

Magyarország nagyon sokáig a nagyon jó poroszos képzéséről volt híres. Rengeteg kiváló kutatót, tudóst nevelt ki a rendszer. A rendszerváltás természetesen az oktatásba is begyűrűzött. A legjobb és legnépszerűbb iskolák tudták ötvözni a poroszos rendszer előnyeit a liberalizmussal. A széleskörű általános ismereteken kívül hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, lehetőséget adva ezzel a gyermeknek, hogy elmélyüljön abban, amiben kimagaslóan jó. Nem mellőzve természetesen a többi területet. Ezekben az iskolákban megjelenik a gyermekközpontúság és a modern pedagógia is. Ezek az iskolák nagyon népszerűek és igen nehéz bejutni.

Emellett természetesen megtalálhatók a liberális alternatív iskolák is. Egy ideig kétségeim voltak afelől, hogy az ilyen általános iskolába és gimnáziumba járó gyerekek hogyan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, de ma már látom, hogy ők is tovább tudnak tanulni, nyilván nem a szintén híres, inkább poroszos, keményebb egyetemeken, hanem az országot elárasztó alapítványi, magán és egyéb felsőoktatási intézményekben.

Környezetemben azt látom, hogy ha valamelyik szülő azt szeretné, hogy gyermeke hagyományokkal rendelkező, elismert egyetemen tanuljon, az inkább a régi "poroszos" általános iskolát és gimnáziumot keresi.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek