Örökbefogadás

Örökbefogadás

Az örökbefogadásnak/örökbeadásnak több oka lehet. Maga az eljárás sem egyszerű, akár a jogi, akár a lelki folyamatot nézzük. Azonban ezt sokan vállalják, hiszen a család úgy lesz igazán kerek és egész, ha gyermek is tartozik hozzá.

Gyermek a családban

Sokunk számára a család elképzelhetetlen gyermek nélkül. Ma már a fiatalabb nemzedék nem is érti, a kérdést, hogy : "Hány családod van?" Vannak területek, ahol a gyermekre még mindig használják - főleg idősebbek - a család szót. És a fent említett kérdés arra vonatkozik, hogy a kérdezettnek hány gyermeke van?

Sok pár életében természetes, hogy előbb vagy utóbb gyermeket vállalnak. Ha a természet nem szól közbe, akkor ez meg is valósul. Azonban ez nem mindig van így. Általában próbálkoznak lombikbébi programmal, de van, hogy ez sem vezet eredményre. Vagy azért mert olyan egészségügyi problémák vannak, vagy azért mert a vele járó lelki megterhelést nem tudja elviselni vagy az egyik vagy mindkét szülő. Ezeknél a pároknál megoldást jelenthet az örökbefogadás.

Mikor adnak örökbe egy gyermeket?

Örökbefogadás Ennek több oka is lehet. Egyfelől előfordulhat, hogy a szülők önként mondanak le gyermekükről, mert úgy gondolják, hogy nem képesek, vagy nem akarják a gyermeket felnevelni. Sok leányanya dönt amellett, hogy a nem tervezett gyermeket, nem elveteti, hanem megszüli és örökbe adja, így segítve a gyermektelen házaspárokat.

Azonban sajnos arra is van példa, hogy a szülőt vagy az életkörülményeit, szociális helyzetét nem tartják megfelelőnek arra, hogy gyermeket neveljen. Ilyen ok lehet a nem megfelelő egészségi állapot is. Márpedig a gyermeknek joga van családban felnőni.

A gyermeknek nem csak joga, de érdeke is, hogy megfelelő családban nevelkedjen. A családban való nevelkedés során érik a gyermeket olyan pszichológiai hatások, melynek eredményeként felnőttként képes lesz önálló életet élni, beilleszkedni a társadalomba, átvenni annak értékeit és teles értékű tagjává vállalni.

Fontosnak tartom megjegyezni azt a véleményt, hogy a legideálisabb, ha a gyermek az édes szüleivel és családban, és csak akkor veszik el a szülőktől a gyermeket, ha valamilyen téren veszélyeztetettnek érzik őket. A nem megfelelő szociális helyzet nem összekeverendő a szegénységgel. Kutatások igazolják, hogy jobb megoldás egy szegényebb család - legyen az az igazi, vagy az örökbefogadó, de szerető család - mint a nevelőintézet. Egy ingerszegény, szeretettől mentes nevelőintézet nagyban visszafoghatja a gyermek testi és lelki fejlődését, melynek egy életen át maradandó nyomai lehetnek.

Örökbefogadás menete

Örökbefogadás Az a gyermek fogadható örökbe, amelyet egy eljárás során örök befogadhatónak nyilvánítanak. Az eljárást kezdeményezheti a gyermekvédelmi szakszolgálat, az a nevelőszülő, akinél ideiglenesen a gyermek el van helyezve, a nevelőotthon stb. Az eljárást a gyámhivatal folytatja le, ilyen ügyekben soron kívül.

A gyermeket örökbe fogadni kívánó szülőknek is egy jogi procedúrán kell végigmenniük. Magyar lakóhellyel rendelkező személy esetén a lakóhely szerinti illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat készíti elő. Megvizsgálják a leendő szülők személyiségét, hogy alkalmasak-e az örökbefogadásra. Nézik továbbá az életkörülményeket, szociális helyzetet. A vizsgálat eredményéről 60 napon belül kell értesítenie az örökbefogadókat.

Az örökbefogadói felkészítő tanfolyam elvégzése is része az örökbefogadás előtti eljárásnak. Ez elvégezhető a TEGYESZ-nél, valamint Ágacska Alapítványnál is.

A hivatalos jelentkezés és a jogerős alkalmassági határozat kézhezvétele között 4-6 hónap is eltelhet. Az alkalmassági határozat 2 évig érvényes, a lejárat előtt 1 hónappal kezdeményezni lehet az 1 éves meghosszabbítást; ebből következően maximum 3 évig érvényes a határozat.

Ha ez idő alatt nem került sor örökbe fogadásra, akkor a tanfolyam nélkül újra lehet kezdeményezni a fenti eljárást.

Nyílt illetve titkos örökbefogadás

Örökbefogadás Nagy kérdés az örökbefogadás kapcsán, hogy a vér szerinti szülők és az örökbefogadók ismerjék-e egymást? Vannak helyzetek, amikor ez nem kérdés, mert a gyermeket már elég nagy és a fent említett okok miatt elveszik a vér szerinti szülőktől és örök beadják.

Azonban amikor csecsemőről vagy még meg sem született gyermekről van szó, akkor ez komoly dilemmát okozhat. Beszélhetünk nyílt és titkos örökbefogadásról. A nyílt örökbefogadásnál a vér szerinti szülők és az örökbe fogadó szülők ismerik egymást. A titkos örökbefogadásnál sem a vérszerinti szülők nem ismerik az örökbe fogadó szülőket, sem pedig fordítva. Bármilyen döntés is születik ebben a kérdésben fontos, hogy azt mindegyik fél elfogadja, tiszteletbe tartsa, és a későbbiekben se akarja megváltoztatni.

Nyílt örökbefogadást segítő civil szervezetek:

Alfa Szövetség

Bölcső Alapítvány

Együtt az Életért Közhasznú Egyesület

Fészek Alapítvány

Gólyahír Egyesület

Civil szervezetek segítségével csak nyílt örökbefogadás lehetséges.

Cikkünk folytatását a jövő héten olvashatják : Az örökbe fogadott gyermek helye a családban címmel.
Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek