Ha a gyerek beszédhibás

Ha a gyerek beszédhibás

Napjainkban egyre nő a beszédhibás gyermekek száma.  Az, hogy ennek mi a pontos oka, még nem tisztázott teljes mértékben. A beszédgondokkal küzdő kisgyermekek szüleiben azonban gyakran felmerül a kérdés, mennyire súlyos az adott probléma, szükség van-e logopédiai kezelésre, ha igen, mikor kell a terápiát megkezdeni.

Az óvoda-, iskolakezdés mérföldkő egy kisgyermek életében. Ilyenkor a szülői aggódás mértéke is hatványozott: lesz-e hátránya a gyermeknek beszédproblémája miatt, mennyire fog kilógni a többiek közül.

Abban azonban egyetértenek a szakemberek, hogy a szülő mind a probléma korai felismerésével, mind a folyamatos kommunikációval, meséléssel, a gyermek életkorának megfelelő könyvek közös nézegetésével sokat segíthet a beszéd megfelelő fejlődésében, probléma esetén korrigálásában. A TV nézés a kisgyermek beszédfejlődésére nézve nem jelent valódi fejlődést, a szülő személyét nem pótolhatja. Problémát okozhat az a jó szándékú szülő is, aki kijavíttatja gyermekével a hibásan ejtett szavakat, erőlteti a helyes beszédet.

A szakemberek óva intenek ettől a módszertől, ugyanis a folytonos korrigálás komoly gátlásokat alakíthat ki a gyermekben, ezért ezt lehetőleg kerülni kell.

Beszédfejlődés

Mire a kisgyermek eléri az óvodás kort, beszéde összetett folyamaton megy keresztül. A 3 éves korig tartó időszakban is jelentkezhetnek olyan tünetek, melyek indokolják, hogy a szülő szakemberhez forduljon. Egy kisbaba már élete első hat hónapjában figyelmet tanúsít a beszéd iránt, gügyög, fejét-szemét a hang irányába fordítja (e reakció hiányában feltétlen hallásvizsgálatra van szükség). Amikor eléri az 1 éves kort, a gyermek már megérti az egyszerű utasításokat, felismeri a nevét, használ néhány szót (általában: "mama", "papa"). Szakemberhez akkor szükséges fordulni, ha kizárólag gesztusokkal-mimikával próbálja megértetni magát. Újabb fél év elteltével a szókincs egyre nő, a kisgyermek megnevez ismerős dolgokat, megért egyszerű utasításokat. Segítséget csupán akkor kell kérni, ha beszédfejlődése rosszabbodik, vagy felhagy a beszéddel. Két évesen a gyermek már az összetettebb utasításokat is képesek megérteni, megmondja a nevét, 2-3 szavas mondatokban beszél. Problémára utal, ha feltűnően kevés szót használ, nem képez legalább kétszavas mondatokat, esetleg nem érti meg saját édesanyját.

Óvodáskor

Amikor a gyermek eléri az óvodáskort, normális beszédfejlődés mellett már megért egyszerű történeteket, kérdéseket tesz fel, mondatokat képez. Szakemberhez abban az esetben kell fordulni, ha nem beszél, beszéde idegeneknek teljes mértékben érthetetlen, 10-15 beszédhangra kiterjedő hibája van (vagy ennyi hiányzik beszédéből) valamint ha tartósan rekedt. A szülőnek tanácsos abban az  esetben is segítségért folyamodni, ha gyermeke kevés igét és melléknevet használ, nem használja a többes számot valamint nem képez egyszerű mondatokat. A csupán néhány hangra kiterjedő beszédhiba magától javulhat. Ha mégis tartós marad, a szakemberek azt javasolják, hogy a gyermek 5 éves kora körül kezdődjék meg a logopédiai terápia. A kisgyermekkor jellegzetessége az un. élettani pöszeség, melynek 4-5 éves korra kell megszűnnie. Ez a jelenség a beszédtanulás korai szakaszaiban léphet fel, nem igényel logopédiai segítséget, megfelelő beszédfejlődés mellett beavatkozás nélkül megszűnik.

A beszédhibás gyermek beszédét a logopédus igyekszik az iskolakezdés előtt korrigálni, mivel ezek a problémák a tanulásban már hátrányhoz vezethetnek. Mire a gyermek eléri az iskolás kort, már biztonsággal használja a toldalékokat, szókincsében folyamatos, nagy mértékű fejlődés figyelhető meg, egyre inkább jellemző lesz a bonyolultabb mondatok alkotása, a szófajok változatos alkalmazása. A 6-7 éves gyermek nyelvhasználatában már minden nyelvi szabály érvényesül, képes a beszédhangok egymás utáni felismerésére, valamint olyan szavak visszamondására, melyek jelentését nem ismeri. Segítséget igénylő probléma, ha a gyermek ebben az életkorban még nem ejti tisztán a beszédhangokat, szegényes a szókincse, nehézkes a mondatalkotása, fejletlen a szövegemlékezete, jobb-bal irányok megkülönböztetésében bizonytalan.

A beszédhiba felismerésében a logopédus mellett szerepe van az óvónőnek vagy a gyerekorvosnak is, akik indokolt esetben jelzik a szülő felé a logopédiai vizsgálat szükségességét. Ha a szülő úgy érzi gyermekének szüksége van segítségre, mindenképp forduljon az óvoda logopédusához, nevelési tanácsadóhoz vagy a körzet pedagógiai szakszolgálatához. Azt, hogy milyen terápiát kell alkalmazni, szükséges-e logopédiai csoportban-osztályban elhelyezni a gyermeket, kizárólag szakember döntheti el.