Diszkalkulia

Ismét túl vagyunk a beiratkozásokon. Eldöntöttük gyermekünk melyik iskolába járjon. Mivel ősszel már felvették az iskolaérettséget vizsgáló teszteket, ha ott mindent rendben találtak, okkal remélhetjük, hogy gyermekünk nem fog semmilyen tanulási zavarral küzdeni. Sokat hallottunk már a diszlexiáról, diszgráfiáról, de mi a helyzet a diszkalkuliával? Mik a tünetei? Mire figyeljünk? Mi lehet a segítség?

Mi a diszkalkulia?

Olof Magne szerint a diszkalkulia olyan szint alatti teljesítmény, amikor az egyén teljesítménye a matematikában a tőle elvárt képességek szintje alatt kórosan elmarad. Ilyen esetekben a számolás elsajátításához szükséges részképességek fejlődésükben lényegesen alulmaradnak. Kialakulásának hátterében organikus ok van, de hogy a sérülés az agy mely területét érinti, nem lehet pontosan meghatározni. Mint minden tanulási zavarnál, az orvosi szakirodalom szerint a méhen belüli élet és a születéskori terhelő anamnézisadatok mellett a genetikus öröklődésnek is fontos szerepe van a kialakulásban.

Diszkalkulia

Az érzékelés és észlelés folyamatának sérülése áll fenn, emiatt sérül a gondolkodás is, ezen belül a szimbólumok, jelek felismerése, tartalmi azonosítása, a gondolkodási műveletek, sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, emlékezet, figyelem.

Mikor gyanakodhatunk?

Igazából ez a probléma az iskolában lesz hangsúlyos, de vannak jelek, tünetek, melyek már nagycsoportban megfigyelhetők:

 • 10-es számkörben hibás a számolás (mechanikus számolás)
 • globális mennyiség felismerés kialakulatlansága saját testén, tárgyakon
 • mennyiségállandóság kialakulása (Meghatározott számú korongot kirakunk adott alakzatba. Megváltoztatjuk az alakzatot, meg kell mondania számolás nélkül, hogy mennyi korong van. Tudnia kell, hogy attól, hogy az alakzat változott, ugyanannyi korong van, hiszen nem vettünk el, nem adtunk hozzá. Vagy elé teszünk két teljesen egyforma gyurmát. Megállapítja, hogy a kettő teljesen egyforma. Összegyúrjuk az egyiket, melyik a több? A helyes válasz, hogy egyforma, mert attól, hogy megváltoztattuk az alakját, a mennyisége nem változott.)
 • alapvető mennyiségi relációk felismerésének nehezítettsége.

Iskolában megjelenő további tünetek:

 • akusztikus észlelés zavara: 4 helyett 7-et ír le
 • vizuális észlelés zavara: 6 helyett 9-et olvas
 • orientációs zavar térben és időben
 • nagymozgás, finommozgás ügyetlensége
 • laterális dominancia elhúzódó kialakulása
 • rövid távú memória sérülése
 • sorozatalkotás nehézsége
 • analógiás gondolkodás nehézsége
 • alapműveleteknél jelentkező, hosszan fennmaradó nehézségek
 • számjegyek tükörírása
 • műveleti jelek tévesztése
 • helyiérték- zavarok számok írásakor, olvasásakor
 • írásbeli műveletvégzés nehézségei (tízes átlépés esetén, a 0 helypótló szerepének felismerésekor, maradék megtartásakor)
 • szöveges feladatok megértésének, az instrukciók megértésének nehezítettsége.

Mi lehet a segítség?

A terápia általában hosszú, elhúzódó folyamat, mely két fő területből tevődik össze:

 • általános képességfejlesztés
 • matematikai képességek speciális fejlesztése, számmal kapcsolatos fogalmak, matematikai fogalmak kialakítása.

Legfontosabbak azoknak a készségeknek, képességeknek a célzott fejlesztése, melyekről a vizsgálat során kiderült, hogy a kialakult diszkalkulia hátterében állnak.

 • színek, formák ismerete
 • nagyság, nagyságbeli viszonyok megismerése (kicsi, nagy, széles, keskeny, hosszú, rövid stb.)
 • mennyiségállandóság kialakítása folytonos mennyiségekkel
 • számfogalmak kialakítása számkörbővítéssel, konkréttól haladva az elvontig.

Lényegesnek tartom, hogy gyermekünknél ne csak az óvoda által elvégzett iskolaérettségi vizsgálat alapján döntsünk a beiskolázásról, hanem végeztessük el Lakatos Katalin Állapot- és mozgásfelmérő vizsgálatát is. Továbbá a terápiát érdemes mozgásterápiával is kiegészíteni.

Ha már diagnosztizálták gyermekünknél a problémát, az iskolaválasztáskor érdemes arra figyelni, hogy megfelelő figyelmet tudnak-e fordítani a fejlesztésre. Ha már túl vagyunk a beiratkozáson, de felmerült a gyanú, még sokat javíthatunk a helyzeten az időben elkezdett, majd következetesen folytatott terápiákkal.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek