Családon belüli erőszak: Gyermekek bántalmazása

Családon belüli erőszak: Gyermekek bántalmazása

Sokszor beszélünk a gyermekek neveléséről, szükségleteikről. Ilyenkor az emberek többsége főleg a fizikai szükségletekre gondol, hogy a gyermek legyen megetetve, ha pici, legyen tisztába téve, ne fázzon stb., nem gondolva a lelki, szellemi szükségletekre. Ha a gyermekek bántalmazásáról beszélünk, legtöbben szintén fizikai bántalmazásra gondolnak. De vajon tudjuk-e, hogy szóval is lehet bántalmazni egy gyermeket és ma már nem csak a fizikai, de a lelki bántalmazást, elhanyagolást is bünteti a törvény?0000-00-00

A gyermekek ellen elkövetett bántalmazásnak igen sok fajtája van. A WHO definíciója szerint:

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánás-mód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”

Családon belüli erőszak: Gyermekek bántalmazása

Az első, gyermekek életének védelmére hozott törvény 1872-ben született. Azóta nemcsak a nevelési szokások változtak és változnak folyamatosan, hanem a törvények is. Míg régen a testi fenyítés bevett nevelési módszer volt, addig azt ma már sok helyen büntetik – még egy pofont is. Egy 2004-es tanulmány még arról számolt be, hogy 10 európai országban teljes tilalom van ezen a téren, addig Magyarországon a verés nem volt tiltott mindaddig, amíg a szokásjog határát nem lépi át. Azóta ez változott.

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kap a téma, de ennek nem az esetek számának növekedése az oka, hanem az, hogy egyre több lát napvilágot.

Fizikai bántalmazás

A fizikai bántalmazás lehet szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett, amely a gyermek fizikai sérüléséhez, halálához vezet, vezethet.
A fizikai bántalmazásnak egy speciális formája a Münchhausen by proxy szindróma, amely azt jelenti, hogy – általában az anya – gyermekének olyan tüneteit „diagnosztizálja”, amelyek másnak fel sem tűnnek. Gyakran viszi orvoshoz a gyermeket, nem tud megnyugodni addig, míg az orvos a „betegséget” meg nem találja, súlyos esetben az anya saját maga indukál tüneteket gyermekénél. E bántalmazási mód feltárásában alapvető szerepe van a házi orvosnak, aki szintén tagja a gyermekvédelmi jelző-rendszernek.

A módosított törvény kimondja a testi fenyítés teljes tilalmát, nagyobb verésektől egészen az egyetlen pofonig. Ebbe természetesen beletartozik az elhanyagolás, vagyis a nem megfelelő fizikai és érzelmi gondozás is.

Érzelmi/lelki bántalmazás

Az érzelmi/lelki bántalmazás felismerése és bizonyítása nem egyszerű feladat, holott igen súlyos következményei lehetnek a gyermek későbbi életútját tekintve. Az érzelmi bántalmazás egyik legfőbb jellemzője, hogy ez rendszeres, hosszan tartó folyamat. Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézség, hogy igen nehéz bizonyítani. Felismerésben és kezelésben segíthet az iskolapszichológus, vagy a nevelési tanácsadó pszichológusa.

Érzelmi bántalmazás közé sorolhatjuk a következőket:

 • semmibe vétel
 • lealacsonyítás, kigúnyolás
 • megalázás, megszégyenítés
 • elszigetelés
 • vádolás
 • kiabálás, ordibálás
 • érzelmi zsarolás
 • erőszakkal, elhagyással való fenyegetés
 • állandó félelemérzet vagy szorongás keltése
 • folyamatos kritizálás

Bántalmazó szülő

Igen nehéz felismerni. Sokszor gyermekét mások szemében rossznak, kezelhetetlennek, engedetlennek tünteti fel, ezzel magyarázván, miért kell a gyermeket „fegyelmezni, büntetni, megverni. Ezek a szülők rendszerint nagyon magas követelményeket állítanak a gyermekkel szemben, nem veszik figyelembe életkori sajátosságaikat.

Családon belüli erőszak: Gyermekek bántalmazása

Itt kell megemlítenem, hogy a bántalmazó szülők gyermekkorukban sokszor bántalmazottak voltak, ezt a szülői magatartást hozzák otthonról, nem is ismernek más konfliktuskezelő módszert.

Bántalmazott gyermek tünetei:

 • emberi kézre vagy eszközre utaló sérülések
 • a magyarázat nem egyezik a sérüléssel
 • titkolt sérülés
 • krónikus emésztőszervi probléma
 • pszichoszomatikus tünetek
 • a gyermek életkoránál lassabb fejlődés
 • öngyűlölet, bűntudat
 • belső rosszaság-tudat
 • biztonságérzet hiánya
 • hamis én-tudat, nem megfelelő én-kép

A fenti tünetek közül több természetesen másnak a tünete is lehet, ezért nagyon fontos, hogy ha környezetünkben valahol felmerül a bántalmazás gyanúja, a lehető legnagyobb körültekintéssel próbáljunk arról megbizonyosodni, majd a megfelelő szakemberhez fordulni.

Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek