Veszélyben a világ ivóvízellátása

Veszélyben a világ ivóvízellátása

A szakemberek már a kilencvenes évek óta vízválságról beszélnek világszerte. A tények alátámasztják az aggodalmat. A Víz Világjelentés ez évi kiadása szerint a Földön 1,1 milliárd embernek nincs biztosítva az ivóvízellátása, 2,6 milliárdan nélkülözik a megfelelő higiénés körülményeket.

A szennyezések tovább csökkentik a felhasználható készleteket a világ sok pontján, így térségünkben és Magyarországon is. Ennek tudatában zajlik 2005-2015 között az ENSZ 'Víz az életért' (Water for Life) évtizede.

Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize, a földtani képződményekben tárolt víz nem csak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetőségeket kínál. Ez az erőforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, vagy tájaink meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért.

Ez a felismerés vezetett az Európai Unióban a 2000/60/EK számú irányelv megalkotásához, mely a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól, és amely a hétköznapi gyakorlatban Víz Keretirányelv (VKI) néven vált közismertté. A VKI hazai jogrendbe ültetése 2003-2004 folyamán történt meg.

A Keretirányelv általános célkitűzései a következők:

  • a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása,
  • a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése,
  • a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása,
  • a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása,
  • az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.

A felsorolt célkitűzések teljesítésével kell - ott ahol lehet - a vizek jó állapotát elérni 2015-re.

A Keretirányelv szerint a "jó állapot" nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésről, az ivóvíz kérdéséről, vagy a vízi közlekedés esetleges fejlesztési elképzeléseiről. A különböző tervek összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen működő különböző érdekcsoportok (ipari, mezőgazdasági és egyéb vízhasználók, természetvédő szervezetek, stb.) is részt vesznek a tervezési folyamatban.

A Víz Keretirányelv különböző határidőkre és tartalommal feladatokat és jelentési kötelezettségeket ír elő a tagországok számára.

Forrás: medipress.hu
Kapcsolódó írások
Kérdezzen szakértőnktől
Kapcsolódó gyógynövények
Kapcsolódó betegségek