Hirdetés
2013. október 19.

Magyar Festészet Napja

Helyszín: Országszerte
Kezdési időpont: 10:00

A Magyar Fes­té­szet Napját október 18-án ünnepeljük. Szent Lukács - az orvosok és festők védőszentjének -névnapján országszerte megnyílnak a galériák és több mint 300 festőművész alkotásait tekintheti meg a nagyközönség a kortárs, élő festészet ünnepén.


Néhány mondat az előzményekről:


A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként, Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula ötlete és munkája eredményeként, 2002-ben jött létre. Az egész országot átszövő, határainkon is túllépő, egy héten át tartó művészeti fesztivál, a hazai kortárs festészet méltó seregszemléje lett napjainkra.


A hagyományteremtő első rendezvény 2002-ben egy napon át irányította a figyelmet a festőművészekre. A máso­dik évben az ünnep már két­na­pos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tar­tot­tak az ünnep­hez kötődő ese­mé­nyek. Idén 300 művész két­ezer­nél is több képe lesz lát­ható ország­szerte, sőt csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­niai, szé­kely­földi és szlo­vá­kiai kiál­lí­tó­he­lyek is.


A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő, célja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása. Az eddi­gi­ek­ből is kitű­nik, hogy a Magyar Fes­té­szet Napja min­den évben vál­to­zik, bővül, és egyre nagyobb lép­ték­ben gon­dol­ko­dik. Prog­ram­jait már régen nem csak tár­la­tok és kiál­lí­tá­sok alkot­ják; kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is ünnep­lik a kor­társ festészetet. Szimpóziumok adnak lehetőséget művész és közönség eszmecseréjére.


Az ünnep keretén belül nyílik alkalom a művészeti díjak átadására. Évről évre életműdíjat kap egy doayen és Maticska-díjat egy fiatal tehetség.


Az idei rendezvényen több alkalommal és helyszínen emlékeznek meg a 160 éve született magyar festőről, Csontváry Kosztka Tivadarról.


A részletes programról a rendezvény honlapja ad tájékoztatást.
Hirdetés

Programnaptár

vissza most előre
2013. október
H K Sz Cs P Sz V
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
Hirdetés
Hirdetés
Pirula Trend