ITT A TÉL

SINÓROS-SZABÓ GYÖRGY

ITT A TÉL

(mondo vers)

Kibírod-e, mondd,

ha süvít a jeges szél

és rád ront a gonosz tél?

A tél sem lesz gond,

ha szívedben meleg él,

ha szeretnek … Szeressél!

lettorszagi-taj

fotó: FIRNIGEL ZORA

Nat-rap – Szabó T. Annától

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

A fizikai világ jelenségei hatalmas erővel bombázzák az ÉN-t, aki jelen esetben költő: Szabó T. Anna. S ami  mindebből a zúdulásból rajta átszűrődve lesz – benyomás, érzék, kép és érzelem- az a vers.
Szabó T. Anna egy Szósz című tévéműsorban kapta feladatul, hogy rögtönözzön egy verset, mely témáját és szókészletét a digitális kultúrából veszi. Ráadásul szerelmes verset.Lehet, hogy sokan művinek érzik az ilyen művészi akadályversenyt, szerintem nem idegen az alkotóktól: a művész szeret játszani – tulajdonképpen az alkotás folyamata is hasonlít a gyermeki játékhoz: látszólag célszerűtlen, csak önmagáért való.S akár rendelésre született, akár saját ihletből – a mű érvényességét saját értéke határozza meg.

Szabó T. Anna, költő (forrás csimota.blog.hu)

A Kocka-rapet azért tartom fontosnak, mert pillanatfelvétel egy korosztály kultúrájáról. A harmincon – sőt huszonötön – felüliek szatírának olvassák, de a tizenéveseknek, húsz körülieknek halálosan komolyan is hangozhat: nekik ez a világ a legvalódibb realitás: “Én leszek a szerelmi professzorod,optimalizálom a processzorod/,őrizem a szemedet, és azt akarom,hogy implementáld a protokollom!” Ha nem is fog így hangzani tíz év múlva a szerelem-vallás, és a romantikus vízparti andalgáskor remélhetőleg nem egymás LCD-kijelzőjét dicsérik majd a partnerek, azért tudomásul kell vennünk, hogy nem zárhatók technikai karanténba a digitális világ termékeivel együtt érkező szavak, gondolatok és érzelmek. Lehet vers a rap és lehetnek ebben a versben olyan szavak, melyekről álmunkban sem jutott volna eszünkbe, hogy a líra is képes befogadni őket.De megállják a helyüket itt is, szenvedélyesek, sodrók,izgalmasak,sőt erotikusak. A szerelem digitálisan is érvényes. Az oroszok  már a spájzban vannak…

Szabó T. Anna

Kocka-rap

Leülök melléd a netcaféban,
tőled lett ez igazán hotspot,
bedumálom magam a programodba,
hogy remegjen a térdeden a laptop.
Micsoda billentyűk, micsoda tapipad,
és a LCD-d sem akármi,
hogy milyen lehet a kerneled,
azt ki sem merném találni.

Folytatás

Emberszó: Bezerédi a Bagatellel

Molnár Gabriella - KultúrsalátaA megformált gondolat mindig jelentős, ha üzenete eltalál hozzánk. Talán ebben hisznek még, ezért írnak még a költők – de itt a bökkenő: ki olvassa ma a verseket? Most valaki olvasott – helyettünk. Gondolkodott – helyettünk. És mesél – nekünk. Hogy könnyebb legyen gondolkodnunk és élvezzük, hogy érezünk.

Mert valljuk be: nehéz az a könyv. Még ha csak a zseb-József Attila is. És nehéz benne a vers, még ha csak egyoldalas is. Mert vagy megnyílunk neki és vállaljuk, hogy szíven talál, vagy zordan zárunk és érthetetlennek ítéljük. Nehéz nekünk magunkkal szembenéznünk, márpedig a verssorok közül saját vágyaink és bűneink kacsintanak vissza ránk. Kell valaki, aki a befogadás aktusát megkönnyíti.

Bezerédi Zoltán Bagatell estje – fotó Garamvári Gábor

Ez a valaki itt most, a Katonában Bezerédi Zoltán. Én nem ismertem ezt az arcát, a szenvedéllyel és okosan mesélőt, bár visszafejthető talán a színpadi, és filmszerepekből: különösen a mindig egy kis távolságot tartó tárgyilagosság – mely szerepeiben gyakran a komikummá teljesedik. Itt irónia is csak akkor lesz belőle, ha a vers akarja. Ránk erőszakolt szubjektivitás, oktrojált érzelem pedig soha. Bezerédi ránk bízza mintegy a költő gondolatát – átnyújtja nekünk tenyérmelegébe burkolva – tegyünk vele, amit jónak látunk. Nincs értelmezve, elő-emésztve, csak szeretve, melengetve… és igen, sokkal könnyebb így átvennünk, nagyobb az élvezet és kevesebb a kommunikációs veszteség.

Működik a színház mágiája: a kimondott szó – az egyszer már emberi tüdőn, hangszálakon átszűrt, fiziológiailag humanizált minőség könnyebben befogadható. Sokan emlékeznek, ahogy én is, az élőben hallott versek intim közegére Mensáros, Básti, Major, Bálint András, Berek Kati előadásaiból. és átjött még felvételről is nekem Timár József, Gáti József. És Jordán Tamás, aki „hivatkozási alap”, aki megidéztetik, mintegy ajánlja az előadót József Attilával:

Kedves Zoltán,

nem nagyzol tán

a költő,

ha töltő-

tollával íme

verset ír neked,

vagyis éneket,

melynek van ríme

És a székek (kellékek) és a képek (a szép nők és a Botero -figurák videoinstallációi) mind repítik, mind segítik a szót, a gondolatot. Bezerédi fohászokkal kezdi. A halandó megidézi a halhatatlant. De pátosz, ájult tisztelet vagy pörlekedő hang helyett egyenrangú félként beszélget vele. Mintegy képviselve az emberi szempontot, akár az Apokrif Petri György-féle blaszfémiájában, akár József Attila korai, istenes szabadversében, mely még Ady- hangon szól:

…Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked

elmondani, hogy én is vagyok

és itt vagyok és csodállak, de

nem értelek.

Mert neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg

zsoltárolásunkra.

Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.

De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam

(Csöndes estéli zsoltár)

Folytatás

Titok – avagy a költő közösségi közléskényszere

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

„Beszélni kell, de… úgy, hogy semmit el ne áruljak.” – írja Vas István az In flagranti című verse keletkezéstörténetéről. Kórházi ágyon fekve, fejben írja a halandzsa-verset, aminek egyetlen szava sem érthető. Az egész, együtt azonban igen.

Paradox módon talán mégis könnyebb így érzékelni a verset, hogy a ráció nem akadályoz. Lehet ízlelgetni, s közben megfejteni a talányt: mit is akar nekünk olyannyira elmondani a költő, hogy szembeszáll saját fizikai tehetetlenségével is. És milyen ügyes, hogy mégis titokban tart mindent, ami nem tartozik a versre, ami már nem része – szintén ő fogalmaz így – „közösségi közléskényszerének”.

Hiszen kikutathatnánk, hogy a háború előtt-alatt miféle kapcsolatai voltak, melyek alkalmat teremthettek erre az In flagrantira, de minek? Kétszeresen is nincs okunk erre: egyrészt, mert egy mű igazsága, érvényessége nem függ feltétlenül a születésében szerepet játszó közvetlen élménytől, másrészt, mert Vas a 14 sorhoz egy 10 oldalas „mentséget” illesztett függelékként, és szerintem ebből minden fontos megtudható. Hogy a történetben szereplő Ancá és Teverín kik voltak, akár ki is derülhet, kit izgat ma már. Vas így ír erről: „Akkor már Ancá nem lesz ott Amerikában, hogy zokon vegye. És én sem leszek itt, hogy elszégyelljem magam”.

A költő kényszert érzett, hogy elmondja nekünk a harminc év előtti sikamlós történetet, de ennek megannyi akadálya volt: a még élő szereplők érzékenysége, az irodalmi státuszából következő elvárások, és elsősorban az, hogy mozdulatlanságra kényszerítve, kórházban feküdt.

Ez az „akkor” tehát most van, és a költői „mentségből” megtudhatjuk, hogy szereplői egy bohózatinak is beillő jelenetet játszottak – a valóságban. Harminc évvel később a költőben egy baleset után, a kórházi ágyon támad fel követelően az eset emléke. Úgy érzi, el kell mondania, mégpedig versben. Történetet mesélni, ráadásul sikamlóst, az ő költői munkásságába sehogy sem illő, gondolja, ezért választja a talányos, halandzsa formát, a nonszensz verset. Bár önmagához mérve túl előkelőnek érzi e műfaj irodalmi családfáját, melyben magyarul is oly remekmű született, mint Kálnoky László XIX. Henrikje, a magyar Shakespeare fordítások kacagtató persziflázsa. Vas állítja, hogy a nonszensz versek legtöbbjével ellentétben nála nincsenek a szavaknak magyar megfelelőik. Hiába akarjuk lefordítani, mit jelent versében a kurteli vagy a rattiva, nem fog sikerülni. Tehát úgy vagyunk vele, mint a szereplők valódi nevével: minek tudni? A helyzet érdekes, az érzelmek, az indulatok, a feszültség és a költőiség. S mindezek hiánytalanul jelen vannak, annak ellenére – vagy éppen azért, meghatványozódva – hogy a szavak maguk nem értelmesek.

Folytatás