Üvöltés a szenvedőkért – Kosztolányi Számadás-verséről

Olvasnivalót keresek lefekvés előtt. Élvezetes legyen, de ne kavarjon fel annyira, hogy ne tudjak elaludni – hopp, ez éppen jó lesz: Hunyadi Sándor novellák. Nemsokára nyakig merülök a kisvárosi hölgyek, deklasszált grófok, boldogulni igyekvő polgárok és kiszolgáltatott cselédlányok világába. Aki sosem olvasta, az is ismeri, legalább a Bakaruhában film képeiből. Hunyady Sándor novellájából írták … és egy esztéta , “cselekvő filmnek” nevezi, mint olyat, „mely képes aktívan formálni a társadalmi tudatot”.

És való igaz: Bara Margit és Darvas Iván páros szépsége az első, ami felidéződik bennem, de fényük mögött ott sötétlik az Édes Anna fojtottan kegyetlen világa, mintha annak megszelídített változata lenne: itt nem ölnek. Legalábbis nem direktben.

Bakaruhában 2

Folytatás

Borítsd szememre szoknyád

Molnár Gabriella - Vers, reggelireMegbűvölten hallgattam ezt a verset. Mert nem olvastam, hanem hallottam először, egy lemezen, mégpedig gyönyörű férfihangon. Nem voltam még húsz és a szerelem titkai közül az egyik legnagyobbnak azt éreztem: mit is él át a férfi?

 

Ez a vágy, ma már úgy látom, örökre kísért – a másik nem titkát meglesni akkor is izgalmas (és kockázatos), amikor már azzal áltatnánk magunkat, hogy számunkra nincs több felfedni való a szerelemben.
Mintha ma is az a napsütéses délelőtt lenne, amikor újra és újra feltettem a Mária Abariendost, hogy meghalljam Gáti Józsefet, ahogy vágytól elfúló hangon mondja:

S lejött Mária, lejött Mária,

suhogott, mint a selymek.

S rekedten szólt: ölelj meg!

Gátinak, a gyönyörű hangú, mesteri szavalónak, akinek hangján megszólalnak bennem  a bűvös Babits-sorok is a Jónás könyvéből – Ne szánjam Ninivét?, dörögte!– szóval neki akkor sikerült elhitetnie velem, hogy saját ifjúságának élményét idézi fel, Máriával közös bűnük volt, melyet most, évtizedek múltán a közös kéj fényesít visszaidézendő emlékké. Persze Somlyó Zoltán nevét is megjegyeztem egy életre, annál is könnyebben, mert híres volt már akkoriban fia is, Somlyó György, nem csak költőként, hanem hamarosan közéleti emberként is.


A vers pedig újra és újra előbukkan életemben. Most újraolvasva nem csak a képek örvénye, a történet drámája fog meg, de árad belőle valami ősi,  szakrális erő is. Hiszen Mária („a szüzek szüze”- bár szó szerint ez nehezen hihető róla, inkább a felmagasztosító elragadtatás mondatja ezt a hőssel) fönt, a balkonon, a magasban trónol, imádója lenn a porban, és mintha antik korokat  idéző, pogány áldozat lenne, ahogy az istennő úgy emeli magához a férfit, hogy közben a porba rántja.

Most tudom csak érteni egészében a verset, s annál  rejtélyesebb marad, mi tetszett rajta nekem olyan nagyon fiatalon? Az erotika, persze, a lüktető, sötét vér, ahogy Somlyót jellemezte Kosztolányi. De emlékszem arra is, mennyire azonosultam a vágytól és megalázástól szenvedő, fiatal fiúval – még lány létemre is. Hiszen – mindketten – abban a korban voltunk, amikor még magát a szerelmet szereti az ember. És mindent, mindenkit, aki azt megszemélyesíteni képes. Így hát a költői hőssel együtt voltam én szerelmes Máriába,  a Szerelembe, finnyás-tapasztalatlan életkorom ellenére azért nem undorított a fogak közé kúszó narancs nyelv képe, de még a “hajadonlány-szerető parfőmös nyála…” sem.

Abban a korban voltunk, amikor még magát a szerelmet szereti az ember.  Így hát a költői hőssel együtt voltam én szerelmes Máriába,  a Szerelembe.

De hogy is ne ragadna el ez az érzéki-romantikus mese, akármilyen nemhez tartozunk, akármelyik életkorunkat éljük is? Micsoda expozíció, olvassunk csak bele! Hát nem ott vagyunk egy szempillantás alatt a mámor csapdájában, színek és szagok és ízek és vágyak szédületes kavalkádja kellős közepén, már amikor a háromrészes vers első, bevezető szakaszait elolvassuk?

Sűrű spanyol bort szürcsöltél-e?

Vagy ittál-e már téli estén

hajadonlány-szeretőd ajkán

legördülő parfőmös nyálból?

 

Vagy aludtál-e sátorában

a lángoló nő üstökének?

És hunytad-e már szemedet le,

látva egy vérző, hűs narancsot?

 

… Én Mária Abariendost

tartom a borok velejének!

A szeretők anyjának tartom

én Mária Abariendost!

 

Áldassék érte minden lépte,

mely forró combját összehajtja,

hogy egyszer húsa volt a párnám

s véréből ittam vért és óbort…

 

A világirodalom egyik legérzékibb verskezdete, bizonyos vagyok benne, hogy nincs latin kultúra, mely ezer örömmel ne vallaná magáénak. A provokatív, képben gazdag kérdések sora. A megfellebbezhetetlen kijelentés: „Én Mária Abariendost tartom a borok velejének!”  Négyszer négy sor és ott megy előttünk a Nő („lépte, mely forró combját összehajtja”) , akire kortól és nemtől függetlenül, úgy tekintünk, mint az érzékek kincsestárára.

Folytatás

Elhalt a Nevetés, barátaim?

Molnár Gabriella - Vers, reggelire

Halottak napja közeleg. Füst Milán emlékezését olvasom, a költőbarátokról. Az Élet, ami eltűnt velük, a Jókedv volt, a Játék, a Nevetés. Ha sírunk ma, ezt is érdemes megsiratni. Vagy visszahozni az életbe. A mi életünkbe.

Egy barátnőm mondta, amikor kisbabát várt: úgy képzeli, ahol kisgyerek van, minden reggel süt a nap. Igaza volt, vagy legalábbis úgy látom visszamenőleg. Sütött a nap, remény volt és nevetés. Használjuk ki, ha magától adódik, ha gyerekek vannak körülöttünk.

És a magunk fiatal nevetését is jó lenne őrizni és nem siratni. Nemrégen bekukkantottam egy hatvanéves érettségi találkozóra. Hangulat pezsgett, szellemesség, dévajkodás: fiatalító volt. Csak aztán hazamentek. Sokan, magányosan.

 „…veletek halt el a Nevetés barátaim s a szív

Ezernyi íze, bája, – „

A halál, igen, végleges. De addig miért is hiányozna a barátok nevetése, a szív íze, bája? Csak mert nekünk nem a tréfacsináló Karinthy a barátunk, (Füst Milánnál „Frigyes, a hős”), és nem hallgathatunk első kézből lírai élceket olyan költőtől, mint Kosztolányi (itt „a langy Dezső”)? Mert nem kacaghatunk élőben olyan költő reménytelen szerelmein, mint Tóth Árpád?

Bizony, saját, civil barátainkkal is lehet nagyokat nevetni, a közös történet, a közös fiatalság úgy őrzi magát – nem nyomkodja fájós bokáit és nem ráncosodik.

Hát miért kéne ezt megvárnunk? Miért nem nevethetünk már ma, újra a régiekkel? – gondolom lázadozva, míg élvezem a verssorok ritmusát, míg magam elé képzelem a négy bohót, még harmincadik évük előtt, aztán később is, mert nem szűntek meg gyerekek lenni…

Hárman a négy vidám fiú közül a Nyugat 25. évfordulóján. Karinthy és Kosztolányi után Füst Milán. hátrébb Schöpflin Aladár

Hirtelen mindennél jobban érdekel, hogy valóban tudott-e cigánykereket hányni Karinthy és hogy tényleg az utcán is megcselekedte-e ezt. És hogy a valóságban is így zajlott-e Kosztolányi tréfája: hogy fölzörgetett álmából valakit, csak hogy elpanaszolja, hogy nem hagyja őt – a jófiút – aludni a gaz Füst, a Milán?

„És épen én, ki legbúsabb valék” – horgad föl Füst Milánban harminc év után a sértett öntudat. De hiszen ez ő: sértettség és öntudat. Költészetét mindenki úgy jellemzi, mint az ókori bölcsek és bibliai próféták szavait. Igazság- és kegyosztó volt, de mindig… bocsánat, ha sértés, de ezt tartalmazzák a hiteles kortársak visszaemlékezései… mindig nyavalygó.

Folytatás