Camino

I.

Elengedtek.
Ülök a fekete kövön, az óceán röhög az arcomba.
A fekete köveket fekete homok csiszolja, víz fényezi. Az emberek totemoszlopokat építenek kövekből, itt hagynak egy darabot magukból. Nincs két egyforma kő. Nincs két egyforma oszlop. Az óceán felől érkező szél hiába igyekszik, a totemoszlopok állnak meredten. A köveket nem köti habarcs, csak az erő feszíti össze.

fotó: Kris Williams, flickr.com

fotó: Kris Williams, flickr.com

Elengedtek. Egyedül vagyok. Erőt gyűjtök a fekete kövekből, bátorságot a széltől. Hagyom, hogy fényezzen az óceán, csiszoljon a fekete homok.
Tavaly együtt raktuk a köveket egymásra. Megfogadtuk, visszajövünk. Egyedül ülök a kőrengeteg közepében.
Elengedtél.

Folytatás

PALOTANEGYED, 1950

            Nem, ezt nem hagyjuk, mondta anyám, szikrázó szemmel.

Tudtam, hogy ha ő ilyet mond, és így néz, akkor tényleg nem hagyja. Átéreztem a helyzet komolyságát, annál is inkább, mivel éppen az én további sorsomról volt szó. Az volt a tét, hogy tovább tanulhatok-e, vagy sem. Ugyanis az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után, szín-kitűnő bizonyítványom dacára, a Megyei Iskolabizottság nem javasolt továbbtanulásra. 1950-et írtunk. A gimnáziumnak lőttek, legfeljebb ipari tanulónak mehettem.

A festő szakon 1958 jan(3)

 

Mindenesetre fellebbeztünk a döntés ellen. Ha kell, az ENSZ-ig fellebbezünk, mondta anyám, vagy levelet írok Rákosinak. Rögtön ideszalad és rendet rak, mondta erre édesapám, némi malíciával. Írhatsz, drágám, levelet akárhová, de ne kívánd, hogy én is aláírjam.

Hamarosan kiderült, hogy a nevezett harcos, pártos oktatáspolitikai szerv döntése megváltoztathatatlan. Az Iskolabizottság elnöke, akit anyám – a fellebbezést indoklás nélkül elutasító írással – felkeresett, szóban nyíltan megmondta anyámnak, hogy „osztályidegen” származásom kizárja, hogy középiskolában tovább tanulhassak. Ne is próbálkozzon anyám szembe menni a párt oktatáspolitikájával. Vegye tudomásul, hogy munkás-paraszt fiatalok beiskolázására van szükség, nem az eltörölt úri rendszer burzsoáziájának ivadékaira. A munkások és parasztok mellett a haladó értelmiségre is szükség van, vetette ellen pedagógus anyám, aki már túl volt a kötelező alapfokú pártszemináriumon. Igen, de az is munkás-paraszt fiatalokból fog kinevelődni, vágta rá sorsom eldöntője. A maga fia tanuljon szakmát. Fizikai dolgozókra, hegesztőkre szükség van. Szín-kitűnő bizonyítvánnyal? kérdezte anyám, aki véletlenül az ipari tanuló-iskolában is tanított, magyar irodalmat. Nem hemzsegtek ott a kitűnő tanulók. Fellebbezek a… kezdte anyám, de ez már nem érdekelte az elnök elvtársat.

Anyám most még inkább úgy gondolta, hogy ezt ő nem hagyja annyiban. Lenin azt mondta, a nehézségek arra valók, hogy legyőzzük őket, idézte otthon a nemrég tanult klasszikust anyám, mire apám fanyarul elmosolyodott.

Anyám sorra felkereste a barátokat, jó ismerősöket. Többektől is tanácsot kapott, de a legtöbb reményt nyújtó ötlet szeretett rajztanárom, Terney Béla fejéből pattant ki. Azt a tanácsot adta anyámnak, hogy intézzen kérvényt a Minisztériumhoz, engedélyét kérve, hogy mint elismerten, bizonyítottan rajztehetséggel bíró ifjú, felvételi vizsgát tehessek az országos beiskolázási hatáskörű budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban. Arra hivatkozzon, hogy szocialista hazánknak szüksége van tehetséges művészekre, és a Párt egyetlen ifjú tehetséget se enged elkallódni. Tény, hogy abban az évben első helyezést értem el az általános iskolák között megrendezett megyei rajzversenyen, ahol a művészekből álló zsűri, valószínűleg gondatlanságból, az éberség hiányában, elmulasztotta a versenyzők káderhelyzetét ellenőrizni. Kedves tanárom tanácsolta, hogy a díszes oklevelet csatolja anyám a kérvényhez.

Széll nagyanyám és Emil nagybátyám a 20-as évek végén (2)(1)

 

Folytatás

Eszkimóka

Czékman Kata617 kalandjaiból

Hűűűűűűű, mennyi csodaszép virág! Asztaaaa! Ki küldhette őket? – lepődött meg 617, mikor belépett kislakása összes ajtaján. Csomagjait leszórva alaposabban rácsodálkozott a csokrokra. Ahogy hozzáért az 1ik virág áttetsző szirmához, az halkan pendülve letörött és szaporán peregve szana-szétgurult. 617 csak ámult.

Vizslatta a bokrétákat. Nem vázában álltak; eleve, nem álltak. Úszkáltak a levegőben, lassan ide-oda libegve, mint vmi tündérkertben. A fény csilingelve tört meg a szirmokon, 617 fülelt a csendes zsongásban. Már vélte is hallani, ahogy a tündérek titkos emberi vágyakról cseverésznek, s jót derülnek rajtuk.

fotó: Varga Viktor

fotó: Varga Viktor

Folytatás

ÁRPÁD OKOS

 

ZILÁLT LELKŰ NŐVEL NEM SZABAD KEZDENI, EZT JEGYEZD MEG!

ZILÁLT LELKŰ NŐVEL NEM SZABAD KEZDENI, EZT JEGYEZD MEG!

 

(Árpád és Petike a nappaliban ülnek)

– Árpi bácsi megígérted, hogy beszélgetünk egyszer a nőkről.

– Aha, naigen. Hát a nőkről…. Hát, ha nőt akarsz szerezni magadnak, akkor három dologra kell figyeljél: ész, lélek és test, ebben a sorrendben. Ha egy nőnek nincs esze, akkor nem érdemes foglalkozni vele. Persze az ész mellett szükséges a műveltség is, mert mire mész egy éleseszű nővel, ha nem tudsz elbeszélgetni vele Beethovenről, vagy Szókratészról, vagy Schopenhauerről. Tanultatok már Schopenhauerről?

– Most Rákóczit vesszük újra.

– Na jó, szóval az ész az nagyon fontos, meg a műveltség. A lélekkel kapcsolatban a legfontosabb a stabilitás. Amelyik nőnek zilált a lelke, annak az esze is előbb-utóbb zilált lesz. Zilált lelkű nővel nem szabad kezdeni, ezt jegyezd meg!

– Megjegyzem Árpi bácsi.

Folytatás