Borítsd szememre szoknyád

Molnár Gabriella - Vers, reggelireMegbűvölten hallgattam ezt a verset. Mert nem olvastam, hanem hallottam először, egy lemezen, mégpedig gyönyörű férfihangon. Nem voltam még húsz és a szerelem titkai közül az egyik legnagyobbnak azt éreztem: mit is él át a férfi?

 

Ez a vágy, ma már úgy látom, örökre kísért – a másik nem titkát meglesni akkor is izgalmas (és kockázatos), amikor már azzal áltatnánk magunkat, hogy számunkra nincs több felfedni való a szerelemben.
Mintha ma is az a napsütéses délelőtt lenne, amikor újra és újra feltettem a Mária Abariendost, hogy meghalljam Gáti Józsefet, ahogy vágytól elfúló hangon mondja:

S lejött Mária, lejött Mária,

suhogott, mint a selymek.

S rekedten szólt: ölelj meg!

Gátinak, a gyönyörű hangú, mesteri szavalónak, akinek hangján megszólalnak bennem  a bűvös Babits-sorok is a Jónás könyvéből – Ne szánjam Ninivét?, dörögte!– szóval neki akkor sikerült elhitetnie velem, hogy saját ifjúságának élményét idézi fel, Máriával közös bűnük volt, melyet most, évtizedek múltán a közös kéj fényesít visszaidézendő emlékké. Persze Somlyó Zoltán nevét is megjegyeztem egy életre, annál is könnyebben, mert híres volt már akkoriban fia is, Somlyó György, nem csak költőként, hanem hamarosan közéleti emberként is.


A vers pedig újra és újra előbukkan életemben. Most újraolvasva nem csak a képek örvénye, a történet drámája fog meg, de árad belőle valami ősi,  szakrális erő is. Hiszen Mária („a szüzek szüze”- bár szó szerint ez nehezen hihető róla, inkább a felmagasztosító elragadtatás mondatja ezt a hőssel) fönt, a balkonon, a magasban trónol, imádója lenn a porban, és mintha antik korokat  idéző, pogány áldozat lenne, ahogy az istennő úgy emeli magához a férfit, hogy közben a porba rántja.

Most tudom csak érteni egészében a verset, s annál  rejtélyesebb marad, mi tetszett rajta nekem olyan nagyon fiatalon? Az erotika, persze, a lüktető, sötét vér, ahogy Somlyót jellemezte Kosztolányi. De emlékszem arra is, mennyire azonosultam a vágytól és megalázástól szenvedő, fiatal fiúval – még lány létemre is. Hiszen – mindketten – abban a korban voltunk, amikor még magát a szerelmet szereti az ember. És mindent, mindenkit, aki azt megszemélyesíteni képes. Így hát a költői hőssel együtt voltam én szerelmes Máriába,  a Szerelembe, finnyás-tapasztalatlan életkorom ellenére azért nem undorított a fogak közé kúszó narancs nyelv képe, de még a “hajadonlány-szerető parfőmös nyála…” sem.

Abban a korban voltunk, amikor még magát a szerelmet szereti az ember.  Így hát a költői hőssel együtt voltam én szerelmes Máriába,  a Szerelembe.

De hogy is ne ragadna el ez az érzéki-romantikus mese, akármilyen nemhez tartozunk, akármelyik életkorunkat éljük is? Micsoda expozíció, olvassunk csak bele! Hát nem ott vagyunk egy szempillantás alatt a mámor csapdájában, színek és szagok és ízek és vágyak szédületes kavalkádja kellős közepén, már amikor a háromrészes vers első, bevezető szakaszait elolvassuk?

Sűrű spanyol bort szürcsöltél-e?

Vagy ittál-e már téli estén

hajadonlány-szeretőd ajkán

legördülő parfőmös nyálból?

 

Vagy aludtál-e sátorában

a lángoló nő üstökének?

És hunytad-e már szemedet le,

látva egy vérző, hűs narancsot?

 

… Én Mária Abariendost

tartom a borok velejének!

A szeretők anyjának tartom

én Mária Abariendost!

 

Áldassék érte minden lépte,

mely forró combját összehajtja,

hogy egyszer húsa volt a párnám

s véréből ittam vért és óbort…

 

A világirodalom egyik legérzékibb verskezdete, bizonyos vagyok benne, hogy nincs latin kultúra, mely ezer örömmel ne vallaná magáénak. A provokatív, képben gazdag kérdések sora. A megfellebbezhetetlen kijelentés: „Én Mária Abariendost tartom a borok velejének!”  Négyszer négy sor és ott megy előttünk a Nő („lépte, mely forró combját összehajtja”) , akire kortól és nemtől függetlenül, úgy tekintünk, mint az érzékek kincsestárára.

Bevallom, most, hogy e bejegyzés kapcsán elolvastam Vas István Líra és Érosz című, a Borítsd szememre szoknyád kötethez írt bevezetőjét, igencsak elégedett voltam magammal, hogy már olyan fiatalon értékelni tudtam a Mária Abariendos-t, amely Vas szerint „nemcsak mindmáig egyik legmerészebb szerelmes – mondhatnám úgy is, erotikus – versünk, hanem az egész új magyar lírának is egyik kimagasló és meglepő remeklése.”

Hogy miért meglepő? Én is most, döbbenten értesültem róla, hogy állítólag 1901-ben írta  Somlyó Zoltán, tizenkilenc évesen! (Talán én is éppen annyi voltam, mikor megismertem a verset, azért éreztem lelki társnak a szenvedő szerelmest). De az valóban kuriózum, hogy a vers keletkezésekor még nem jelent meg Ady Új versek kötete, Kosztolányi még gimnazista volt, Babits épphogy leérettségizett – a Nyugat csak érlelődött. És mégis megszólalt valaki a Nyugat költőinek legérettebb hangján: Somlyó úgy versel, ahogy aztán harminc évig a magyar modern líra szólni fog.

Mindez persze az irodalomra tartozik, ránk olvasókra, az, ahogyan hozzánk beszél a költő. Természetesen, laza modorban teszi, az élményt érzékeljük főként, és szinte meg is feledkezünk arról, hogy a képek költőiek, a ritmus pedig szintén poétai remeklés.

Hozzánk szól és rólunk, és addig szól, amíg lesznek szenvedélyes asszonyok és szerelmes ifjak. Hiszen lehet-e ennél líraibban és egyben ritmikájában oly direkten az aktust idézően írni  két test egymásnak feszüléséről?

És ringott, mint a tengerek,

és ringtam, mint a tenger:

két élő acélhenger…

 

De nem csak az erotika lenyűgöző képei, nem csak az élet- és történelmi kortól, versdivattól független modern hang teszik valóban nagy verssé Somlyó költeményét. Hanem, hogy a teljességről szól. Az élet egyik tetőpontját – az ártatlanság elvesztését, a kéj (a bűn) megízlelését állítva fókuszába, az egészről beszél. Mikor számomra először megszólalt a vers, egy idős férfi hangján szólt, aki élete csúcsaira emlékezett. De akinek nincs még emlékeznivalója, azt életélmények sokaságával nyűgözi le – és nem csak az érzékek képeivel, hanem a távlatok megidézésével is. Fájdalom, szenvedés, beteljesülés, mámor és magány, gonoszság szavai után az alapvető, az egyetlen, még megmaradó szó, az utolsó kérdés és kétely is elhangzik a versben: „Vajon még él-e?… Él-e?”

Somlyó Zoltán

Mária Abariendos

1

 

Sűrű spanyol bort szürcsöltél-e?

Vagy ittál-e már téli estén

hajadonlány-szeretőd ajkán

legördülő parfőmös nyálból?

 

Vagy aludtál-e sátorában

a lángoló nő üstökének?

És hunytad-e már szemedet le,

látva egy vérző, hűs narancsot?

 

… Én Mária Abariendost

tartom a borok velejének!

A szeretők anyjának tartom

én Mária Abariendost!

 

Áldassék érte minden lépte,

mely forró combját összehajtja,

hogy egyszer húsa volt a párnám

s véréből ittam vért és óbort…

 

2

 

Ó, Mária, szüzek szüze! –

bús szájam ezt rebegte;

a Via del Pinón a bál,

a farsang lelke vagy te!

 

Ó Mária, kis balkonod

magasra építették.

Én nem alszom már két hete,

oly lázasak az esték…

 

A Qarnero oly hűs,oly lágy,

mint – gondolom – a kebled…

Ma reggel rád gondoltam és

ráfeküdtem… Ne vess meg!

 

Szemem behunytam és a víz

mellem s hasamat érte:

rád gondoltam és üdvöm volt,

légy százszor áldott érte!

 

Versek bús csavargója: én,

te táncosnő és nő vagy.

Én mneleg ételt nem eszem,

s te szótlan – öldöklő vagy.

 

Még ifjú testem bús, mert szűz;

te csókokon kövérszel.

És mégis vérem csöppenként

korán miattad vész el.

 

Kapud alatt, hol buja nők

árulnak rothadt dinnyét,

itt éhezem én nap nap után

s el nem mozdulok innét,

 

amíg a sok fagrádicson

föl nem kerültem hozzád…

Abariendos Mária,

borítsd szememre szoknyád…

 

3

 

S lejött Mária, lejött Mária,

suhogott, mint a selymek.

S rekedten szólt: ölelj meg!

 

Bezárt szemmel nézett reám

s kínosan zárt öléből

szent füst szállt föl a mélyből.

 

Belémártotta körmeit

szennyes, vézna husomba:

selyme csípőm surolta.

 

Kivonszolt… piszkos földje volt

a Via del Pinónak:

lent fügehéj és tökmag.

 

Lerántott. Forró keblein

kihasadt a ruhája

s én hanyatt rogytam rája.

 

Karolt a karja mint a vész

s karolt két izmos lába. –

Fuldoklottam hajába…

 

A nyelve, mint piros narancs,

fogam közé úgy folyt be?

s nyála a keblén folyt le.

 

És ringott, mint a tengerek,

és ringtam, mint a tenger:

két élő acélhenger…

 

… És vége volt… És vége volt…

Egy úr állt a balkónon,

mely sötét volt és ódon.

 

És harsány hangon kacagott

és Mária is véle…

Vajjon még él-e?… Él-e? …

 

 

 

3 hozzászólás a(z) “Borítsd szememre szoknyád” bejegyzéshez

  1. Köszönöm Gabi! Nagyon tetszik a vers. A saját élményeddel együtt, ahogy a vers fiatalon megérintett…
    Rodé Klári

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.