Hirdetés
Jó tanár - jó teljesítmény?

Jó tanár - jó teljesítmény?

A jó tanárokon valóban nagyon sok minden múlik, egy új tanulmány adatai szerint az is, ki olvas majd jól és kinek jelent majd nehézséget eligazodni a Gutenberg-galaxisban. A Floridai Állami Egyetem pszichológia professzora, Jeanette Taylor munkája, amely a Science folyóirat hasábjain jelent meg nagyobb nyilvánosság előtt, úgy véli, igaz, a genetikai faktorokról sem szabad megfeledkezni, mégsem csak ezek az egyedüli meghatározó tényezők, amelyek eldöntik, mennyire szeret és tud is majd valaki olvasni.

Hirdetés
Hirdetés

Az amerikai szakember vizsgálatai szerint ha a gyerekek a lehető legjobb környezetben tanulhatnak, az biztosítja számukra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, míg az alacsony színvonalú tanítás eredménye a gyerekek képességeiket alulmúló teljesítménye lesz. Hasonló területen kutatott Dr. Richard K. Olson pszichológus is a Colorado Egyetem Viselkedésgenetikai Tanszékén, amikor ikreket tanulmányozott ugyanolyan és más-más osztályokban azzal a céllal, hogy a korai olvasási készség kialakulásának mechanizmusait megfigyelje. Dr. Olson a kutatási eredményeire alapozva azt állítja, az osztály hatása, beleértve a tanár minőségét is, a diák teljesítményében 8%-os különbséget is jelenthet. Az ikrek vizsgálata azért tűnt kézenfekvőnek a kutató számára, mivel attól függően, hogy egypetéjűek, illetve kétpetéjűek, genetikai állományuk teljes egészében, vagy felerészben megegyezik. Ez pedig elméletben azt jelenti, hogy az eredményeik hasonló környezetben és hasonló hatásokra hasonlóak lesznek. A gyerekek olvasási készségének kialakulásában a genetika szerepét a mai ismereteink szerint 70-80%-ra teszik.

A floridai Taylor professzor 280 egypetéjű és 526 kétpetéjű ikerpár adatait vizsgálta, illetve, velük együtt tanáraik színvonalát is - ezt az osztály többi tanulója által elért eredmények alapján állapították meg. A diákok olvasási képességeit az alapján osztályozták, hány szót tudtak elolvasni egy mondaton belül egy perc alatt. Az adatok birtokában statisztikai következtetéssel állapították meg, vajon a genetikai tényezőknek mennyi szerepe volt a gyermekek olvasási képességeinek fejlődésében, illetve ezt mennyiben befolyásolta az oktatás színvonala.

A kutatók arra jutottak, hogy a tanár szerepe igen jelentős. A magasabb színvonalú oktatás ugyanis érékelhetőbben érvényesíti a gyerekek közötti genetikai különbségeket. A kutatók ugyanakkor úgy vélik, adataik éppen azt bizonyítják, hogy az iskolai teljesítményért ugyan felelőssé tehető a tanár, de ez alapján megítélni nagyon kockázatos volna, hiszen a gyerekek genetikai, szociális és pszichés adottságaira nem lehetnek hatással, márpedig az egyes tanulók teljesítményét a génjeiken kívül jelentősen befolyásolja még a magatartásuk, a nyelvi készségeik vagy a tanulással kapcsolatosan fennálló estleges nehézségeik is. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben egyre több állam gondolkodik azon, hogy a tanári fizetéseket a nebulók teljesítményéhez kössék, ami, tekintve a tudományos eredményeket, egy teljesen igazságtalan megoldás volna.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Pirula Trend