Hirdetés
Gyógyszerészekből híres művészek

Gyógyszerészekből híres művészek

Művészet és tudomány. Első pillantásra ellentétes fogalmak. Művészek és tudósok. Első pillantásra külön oldalon állnak. Persze csak első pillantásra... Örkény István, Tömörkény István, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József. Mi lehet a közös bennük?

Hirdetés
Hirdetés

Azon túl természetesen, hogy mind a négyen művészetükkel - irodalmi munkásságukkal illetve festészetükkel - írták be magukat a nagy magyar alkotók közé. Ha életrajzukat lapozgatjuk, a következő mondatok bukkannak fel: "... a fiú követi a családi hagyományt, maga is gyógyszerész szakot végez." vagy "a diploma megszerzése után, évekig Iglón dolgozik gyógyszerészként" és "Kaposváron volt patikussegéd, majd mesteroklevelet szerzett" aztán "gyakornoki vizsgája után egy szegedi gyógyszertárban dolgozott:"

A kiragadott mondatok - sorrendben - Örkény, Csontváry, Rippl-Rónai és Tömörkény életének egy-egy mozzanatát idézik. Mind a négyen úgy indultak tehát, hogy a tára mögött állva, gyógyszerek között töltik majd el életüket. Aztán elragadta őket a művészet világa, bár például Csontváry - aki anyagi függetlenségét Gácson alapított patikája bevételének köszönhette - hosszabb ideig napi kapcsolatban volt a gyógyszerészet tudományával.

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry 41 éves volt, amikor elkezdett rendszeresen festeni tanulni, s ezt mint önéletrajzában leírja, egy égi sugallatnak köszönhette.

Gyógyszerészekből híres művészek

"A patikus Csontváry egy napon égi szózatot hall, mely arra jelöli ki őt, hogy Rafaelnél (Rafaello - a szerk) különb képeket alkosson, s ezáltal magasabb tettre hívja az emberiséget! A mánia és a művész egyetlen közös pillanatban születik meg benne (...) Ettől kezdve a festészet lesz mindene (...) Tíz év gigászi gigász erőfeszítése után úgy érzi: teljesítette küldetését. Párizsban és Pesten kiállítást rendez, s nem akarja tudomásul venni, hogy a várt siker elmarad: a próféta szava pusztába vész. " ( Részlet Pilinszky János: Csontváry olvasásakor című írásából. Új ember, 1962)

A meg nem értés, a magány megbontja Csontváry lelki egyensúlyát, lappangó elmebaja egyre jobban elhatalmasodik rajta.

"...érniök kell a dolgoknak, hogy érthetőbbek legyenek. Vagy még helyesebben: a dolgok várnak, míg az emberek megértése hozzájuk fejlődik."

Rippl-Rónai József

A fenti idézet a már életében is sikeres és elismert egykori kaposvári patikussegéd, Rippl-Rónai József nevéhez fűződik. Már az egyetemi évek alatt - Pestre jön, hogy kitanulja a gyógyszerészi mesterséget - vonzódik a festészethez. A dunántúli gyógyszerészéletet néhány év múlva felcseréli a színek és vásznak világára: Münchenben, majd Párizsban tanul és ér el sikereket.

Gyógyszerészekből híres művészek

"...az ember - élete delének végén - sokat látott, s tán kifáradt szemével öntudatlanul is keresi a felfrissülést, s ezt a színgazdagságban találja meg..." (Rippl-Rónai József)

Tömörkény István

"Ez az életrajz kissé zavaros, de nem én zavartam össze, hanem az élet. Ott kezdődik, hogy 1866. december 23-án születtem Cegléden, a vasúti állomáson. Édesapám abban az időben pár évig bérben bírta az osztrák államvasuttársaságtól a ceglédi vasúti vendéglőt, így esett meg, hogy a szegedi születésű többi 5 testvéremmel szemben nem a szűkebb haza homokján láttam napvilágot."

Gyógyszerészekből híres művészek

Ezekkel a mondatokkal kezdődik Tömörkény István életrajza. A rövid elbeszélő műfaj e sikeres művelője is gyógyszertárban dolgozik - a megfelelő vizsgák letétele után -, mielőtt végleg az írás felé fordulna. Drámai történésekről, emberi sorsokról ír Tömörkény. Higgadtan, tárgyilagosan, tényszerűen. A pontos leírásokhoz nagy "segítségére" van, hogy rengeteget van emberek között: jóformán nem is él otthon. Kocsmák, vasútállomások, tanyák: egyik helyről a másikra vándorol, hogy megismerje az ott élők mindennapjait. A halál is munka közben éri. Kora tavasszal gyalog járja a tanyavilágot, megfázik, tüdőgyulladást kap. Még csak 51 éves, mikor 1917 áprilisában meghal.

Örkény István

Örkény István egészen más környezetből indul: a jómódú polgári otthon, a tekintélyes fővárosi gyógyszerész édesapa megadja az induláshoz szükséges indíttatást, a fiú is követi a családi hagyományt.

Gyógyszerészekből híres művészek

Először elvégzi a gyógyszerész szakot, utána a vegyész diplomát is szerez. Az irodalom azonban már a gimnáziumi évek alatt szerves része az életének, a Piarista Gimnáziumban Sík Sándor az irodalomtanára, s osztálytársai közül is többen írónak készülnek. Egyetemista korában különböző folyóiratokban jelennek meg novellái. Sokat utazik - hála a módos családi háttérnek -, latinul, angolul, franciául, németül ír, olvas, beszél, később - a hadifogság alatt - oroszul is megtanul.

Macskajáték, Tóték, hogy csak a legismertebb műveit említsük. És természetesen az Egyperces novellák, amelyekben, ahogy Örkény írja "a közlés minimuma áll szemben (...) a képzelet maximumával." Alapvető emberi helyzetek, történelmi és léthelyzetek rövid, lényegre törő, frappáns megfogalmazásai ezek a pompás írások. Örkény patikamérlegen méri a szót, hiszen tanult szakmája miatt is pontosan tudja: a pontatlan adagolás - az irodalomban is - árt az egészségnek.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Pirula Trend