Hirdetés
Adhatok, kaphatok - a szervátültetésről

Adhatok, kaphatok - a szervátültetésről

A szervátültetés lehetőségeit foglaltuk össze cikkünkben.Többek között az is, hogy mi magunk sem vagyunk pontosan tisztában azokkal a lehetőségekkel, fogalmakkal, amelyek segíthetnének abban, hogy adott helyzetben felelősen dönthessünk.

Hirdetés
Hirdetés

Az alábbiakban néhány kifejezés magyarázata olvasható, melyek ismerete mindenki számára hasznos és fontos lehet.

Opting in

Pozitív beleegyezés vagy donorkártya rendszer, amely azt jelent, hogy az agyhalott donorból történő szervkivételhez a donor életében tett belegyező nyilatkozata szükséges. Pozitív belegyezés elvét használják USA, Egyesült Királyság, Kanada, Németország, Hollandia, Svájc, Új-Zéland, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, Thaiföld, Írország, Dél-Amerika, Latin-Amerika és az arab országok többségében.

Opting out

Feltételezett beleegyezés elve, amely szerint, ha valaki életében nem tiltakozott szervei transzplantációs célra való felhasználása ellen írásban, akkor annak szervei ilyen célokra felhasználhatók.

Adhatok, kaphatok - a szervátültetésről

Magyarországon is ehhez a formához alkalmazkodik az ide vonatkozó jogszabály.

Donor

Az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljára, illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történő átültetésre. (donatio=adományozás)

Mit jelent az agyhalál?

Az agy és az agytörzs működésének visszafordíthatatlan hiánya.

Hogyan lehet valaki donor?

Kétféle donor van:

Agyhalott (cadaver) donor: aki agyhalál állapotába kerül és életében nem tiltakozott írásban az Országos Transzplantációs Nyilvántartásban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, annak szervei eltávolíthatók. A hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak csupán tájékoztatni kell.

Élő donor: jelenleg csak a vese és máj esetében van erre lehetőség, ha a donor a recipiens (a beteg, aki a szervet kapja)

a) egyeneságbeli rokona,

b) egyeneságbeli rokonának testvére,

c) testvére,

d) testvérének egyeneságbeli rokona.

Kivételesen a fenti feltételek hiánya esetén is sor kerülhet szerv adományozására. Ebben az esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn, és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megvesztegetéstől mentesen történt.

Mit kell tennem ahhoz, hogy halálom után donor lehessek?

Tulajdonképpen semmit, hiszen ha valaki nem tiltakozik ez ellen, akkor a jogi szabályozás értelmében donor lehet agyhalála esetén. Az viszont fontos, hogy beszéljenek erről a családban; ismerjék meg egymás véleményét, és ha tiltakozás van, akkor éljenek a tiltakozás lehetőségével. Nagy segítség lehet a hozzátartozó számára, ha ismeri az elvesztett hozzátartozó véleményét, mert nem alakul ki benne olyan érzés, hogy neki kell helyette döntést hoznia, amelyet elvileg nem is kell figyelembe venni. Tehát a kezelőorvos a hozzátartozótól kérdez, de csak azért, mert a donort már nem tudja megkérdezni, mégsem a kérdezett, hanem az elhunyt egykori véleményére kíváncsi.

Mit jelent a feltételezett beleegyezés elve?

A feltételezett belegyezés (presumed consent) azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozott az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. Magyarországon a jogi szabályozás ennek megfelelő.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Pirula Trend